Hotele budżetowe w ChinachWedług danych Chińskiego Stowarzyszenia Ho­teli w Państwie Środka działa 300 tysięcy ho­teli. Wśród nich około 8,8 tysięcy obiektów może po­chwalić się kategorią trzech, czterech czy pięciu gwiazdek. Pozostałe obiekty w większości nie posia­dają żadnej gwiazdki.
Instytucją quasi hotelową są także zhaodaisuo, czyli
tradycyjne domy go
ścinne,
w kt
órych
łóżko
w skrom­
nym
dormitorium z
łazienką w korytarzu kosztuje 80
yuan
ów (około 10 dolarów). W catym kraju działa ich około 200 tysięcy.Krajobraz hotelowy
jednak si
ę
szybko zmienia.
Na przykład chińska firma hotelowa Ctrip
otworzy
ła już 50 budżetowych hoteli Home
Inn.
Kolejnych 50
powstanie do końca 2006 roku. Prywatny
biznes­
men Jin
Jiang
Inn z kolei posiada ju
ż 60 hoteli bu­dżetowych. Chce zainwestować w przeciągu nastęnych
pi
ęciu
lat blisko miliard yuan
ów w
kolejnych
200 hoteli. W przyszłości zamierza zarządzać około tysiącem tych hoteli.Także zachodnie sieci próbują zaistnieć na chińskim rynku.
Pierwszy byt francuski Accor, kt
óry już w 2003 roku zbudował 154-pokojowy, trzygwiazd-kowy
Hotel Ibis w mie
ście
Tianjin w p
ółnocnych
Chi­
nach. Z
cen
ą 218 yuanów za dobę obłożenie tego obiektu
rocznie przekracza 90 proc. Accor obecnie
rozbudowuje ten hotel o kolejne 80 pokoi. Europej­ska sie
ć do 2010 roku chce wybudować w całych Chinach kolejnych 50 Ibisów. Amerykański Cendant z kolei od 2004 roku otworzył osiem Super 8 Moteli i przed końcem 2008 r. planu­je
zlokalizowa
ć w
Chinach kolejnych 300 obiekt
ów. W
40 hoteli chce zainwestowa
ć Days
Inn. InterCon-
tinental Hotels negocjuje
licencje na dwa hotele
Holiday Inn Express.
Zasada jest taka, że chińskie firmy najczęściej budu­ją, a następnie zarządzają własnym hotelem. Inwe­storzy
zagraniczni zdecydowanie wol
ą franczyzę. Za­graniczne
sieci odnotowuj
ą tu
70-100 proc. ob
łożnie,
podczas gdy przeci
ętna
dla Chin wynosi oko
ło 60
procent. Sie
ć Super
8 Motel
chwali si
ę
45-50
proc. marżą
operacyjn
ą
(podczas gdy hotele pi
ęcio­gwiazdkowe deklarują średnio około 30 proc.). Zauważaną cechą chińskiego gościa jest jego lojal­ność. Sieci hotelowe zakładają, że około 100 milio­nów Chińczyków rocznie będzie wyjeżdżało za grani­cę. Zachodni analitycy mają nadzieje, że i tam będą lojalni w stosunku do
marki, kt
órą znają u siebie.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *