Grają fair

Warszawska spółka Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o. została - już po raz piąty - laureatem Konkursu Przedsiębiorstwo Fair Play.
Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest inicjatywą stworzoną dla rzetelnych firm, gotowych poddać się weryfikacji, aby potwierdzić, że ich działalność opiera się przede wszystkim na zasadach fair play.

Celem programu jest szeroko pojęta promocja etyki w działalności gospodarczej, a także promowanie polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest potwierdzeniem wiarygodności firmy, rekomendacją Krajowej Izby Gospodarczej - mówi "Hotelarzowi" Marcin Dawidowski z biura marketingu spółki.

Tytuł ten ułatwia kontakty handlowe, negocjacje z partnerami, kontakty z bankami i urzędami skarbowymi. Jest efektem działań firmy, polegających na kształtowaniu i promowaniu wśród pracowników, klientów i kontrahentów postawy pro etycznej.
Program "Przedsiębiorstwo Fair Play", jako jedyny poddaje weryfikacji całokształt działań firmy, zarówno relacje wewnątrz firmy jak i na zewnątrz - to decyduje
o wyjątkowości tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play".
Tytuł zobowiązuje
"Przedsiębiorstwo Fair Play" to firma uczciwa w kontaktach zarówno z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, jak i władzą lokalną i państwową. Firma, która wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań, która jest fair wobec społeczności lokalnej, czyli środowiska, w którym funkcjonuje. Tytuł sprawia, że firmy, które przez wiele lat stosują
i promują etykę w swej działalności gospodarczej, uzyskują nie tylko certyfikat rzetelności i możliwość legitymowania się logo programu, ale także wzmacniają wizerunek swojej firmy
i zwiększają zaufanie klientów i kontrahentów.
Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne
W 1995 roku załoga podległego prezydentowi m.st. Warszawy Przedsiębiorstwa Szkolenia i Usług Socjalnych utworzyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne. W procesie prywatyzacji spółka przejęła do odpłatnego korzystania mienie tego przedsiębiorstwa.

W ciągu sześciu lat w miejsce tzw. hoteli robotniczych, po gruntownej ich modernizacji, powstawały kolejno hotele miejskie: Reytan, Praski i Hetman. Pozostałe obiekty dostosowano do funkcji biurowych i usługowych.
Równolegle z forsownym programem rozbudowy
i modernizacji obiektów konsekwentnie podnoszono standard i jakość usług hotelowych.

Nagrody i wyróżnienia zdobyte w licznych konkursach, potwierdzające dobrą opinię o hotelach i przedsiębiorstwie, m.in. nagroda Warszawskiej Izby Samorządu Gospodarczego dla Prezesa Zarządu za 2001 rok, pięciokrotne wyróżnienie tytułem "Przedsiębiorstwo Fair Play", przyznawanym w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej. W styczniu 2005 roku Spółka została nagrodzona przez Polski Klub Biznesu tytułem "Firma Roku 2004".


Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o. jest współzałożycielem i członkiem Izby Gospodarczej PZH, lokalnego Stowarzyszenia "Ulicy Szerokiej", członkiem Polskiego Zrzeszenia Hoteli, Klubu Inicjatyw Gospodarczych oraz Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Szczyci się stabilną i wykształconą załogą; ponad 75 proc. pracowników ma wykształcenie wyższe, pomaturalne i średnie,
a podnoszenie kwalifikacji było w znacznym stopniu finansowane przez spółkę.

W kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy załogą
a zarządem Spółki pomaga wybierana od 2003 roku Rada Przedstawicieli Załogi Przedsiębiorstwa.
Mimo znacznego osłabienia koniunktury, tak w hotelarstwie jak i w segmencie obiektów biurowych, spółka, po zrealizowaniu programu modernizacji z powodzeniem konkuruje z innymi przedsiębiorstwami w tej branży. Miarą sukcesu ekonomicznego może być choćby to, że po zmodernizowaniu wszystkich przejętych obiektów hotelowych i biurowych, zakupiono kolejny obiekt w centrum starej Pragi, przy ul. Okrzei 35, który już został poddany gruntownej modernizacji i funkcjonuje jako biurowiec.

Od początku działalności Spółka rokrocznie przekazuje znaczące środki finansowe i rzeczowe na różne cele charytatywne. W 2004 roku Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne dodatkowo objęło stały patronat nad Domem Dziecka "Julin" w Kaliskach w powiecie węgrowskim.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *