Barometr EFL: w III kw. hotelarze i restauratorzy w najlepszych nastrojach od wiosny 2019   ANALIZY I RAPORTY

Subindeks Barometru EFL na III kwartał 2021 r. dla sektora HoReCa wyniósł 59,9 pkt. To niemal dwa razy wyższy wynik niż w II kwartale (37,2 pkt.) i najlepszy od ponad dwóch lat (II kwartał 2019 rok – 63 pkt.). Na taki wynik największy wpływ miały rekordowe prognozy dotyczące sprzedaży. Aż 77,5 proc. hotelarzy i restauratorów spodziewało się jej wzrostu w związku z sezonem wakacyjnym i zniesieniem ograniczeń COVID-owych. Ale też 2 na 3 zapytanych jest zdania, że w kolejnych sześciu miesiącach sytuacja w ich branży pogorszy się. W II kwartale, jak wynika z danych GUS, ceny w sektorze hotele i restauracje wzrosły o 6,1 proc. w stosunku do tego samego okresu ub.r. i był to jeden z najwyższych wzrostów ze wszystkich branż.

Subindeks dla branży HoReCa na III kwartał odnotował największą dynamikę wzrostu wśród sześciu badanych sektorów.  – Od początku realizacji projektu Barometr EFL, w III kwartale opinie przedstawicieli sektora HoReCa były jednymi z najwyższych, co wiąże się z czynnikiem kalendarzowym. Wakacje, sezon urlopowy to więcej gości, większe przychody, lepsza płynność finansowa. W tym roku doszło do tego jeszcze zniesienie ograniczeń pandemicznych, stąd hotelarze i restauratorzy oceniają najbliższe miesiące najlepiej nie tylko od rozpoczęcia pandemii, ale od ponad dwóch lat – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL. – Taki odczyt nie oznacza jednak, że huraoptymizm w tym sektorze powrócił na stałe. Rok temu również w III kwartale optymistyczne prognozy poszybowały w górę, aby w kolejnych odczytach spaść poniżej progu ograniczonego rozwoju. Z obiektywną oceną sytuacji poczekajmy do kolejnego pomiaru, który będzie miał miejsce na przełomie września i października. Wówczas przekonamy się, jak silna okaże się kolejna fala koronawirusa oraz jakie będą decyzje rządowe dotyczące nowych restrykcji. To te czynniki zaważą na prognozach przedsiębiorców

Na wysoką dynamikę wartości subindeksu Barometru EFL dla HoReCa na III kwartał (59,9 pkt., +22,7 pkt. kwartał do kwartału) największy wpływ miały prognozy w obszarze sprzedaży. Zdecydowana większość zarządzających hotelami, restauracjami i firmami cateringowymi (77,5 proc.) prognozuje wzrost zamówień od lipca do września. Nikt nie spodziewa się zmniejszenia obrotów. Jest to zdecydowanie odmienny obraz od tego z końca marca i początku kwietnia tego roku, kiedy ponad połowa przedstawicieli HoReCa (52,5 proc.) obawiała się mniejszej sprzedaży, a na jej wzrost liczyło tylko 12,5 proc. zapytanych. Wówczas HoReCa najpesymistyczniej wyobrażała sobie swoją przyszłość, teraz jest odwrotnie.

Opinie przedsiębiorców z sektora HoReCa dotyczące wpływu COVID-19 na ich działalność nie są już tak optymistyczne. Aż 3 na 4 zapytanych twierdzi, że koronawirus ma zdecydowanie niekorzystny wpływ na ich firmę (72,5 proc.), na raczej niekorzystny wpływ wskazali pozostali ankietowani (27,5 proc.), co oznacza, że nie ma ani neutralnych ani pozytywnych opinii. Tak słabych ocen nie ma w żadnej innej branży.

Po raz kolejny HoReCa pozostaje także tą gałęzią gospodarki, w której najwięcej przedstawicieli obawia się upadków biznesów. Aż 85 proc. hotelarzy i restauratorów prognozuje, że największym skutkiem gospodarczym pandemii będzie zamknięcie działalności gastronomicznych i hotelarskich. To także najwyższy odsetek wśród  badanych sektorów.

Ponadto, przedstawiciele HoReCa bardzo obawiają się tego, co będzie pod koniec tego roku. 2 na 3 zapytanych jest zdania, że w kolejnych sześciu miesiącach sytuacja w ich branży pogorszy się. Taka ocena ma wpływ na spodziewany powrót koniunktury. Prawie połowa przedsiębiorców (49 proc.) uważa, że nastąpi to dopiero w ciągu najbliższych 2-3 lat, a prawie co trzeci (29 proc.) – w przyszłym roku.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2021 roku wyniosła 53,5 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,7 pkt. wyższy niż w drugim kwartale tego roku i jednocześnie najwyższy od II kwartału 2019 roku (54,52 pkt.), o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 18 czerwca do 2 lipca 2021 roku.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *