1,9 mld zł z bonu w 2021 r. Do wydania jeszcze 2 mld do 30 września

Program Polski Bon Turystyczny zamyka rok 2021 wynikiem ponad 1,9 mld zł. Oznacza, to, że z kwoty 4 mld złotych zabezpieczonych na realizację programu Polski Bon Turystyczny z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pozostaje ok. 2 mld. Aby środki te mogły zostać w pełni wykorzystane czas obowiązywania programu został przedłużony z końca marca do końca września 2022 roku.

Polskim Bonem Turystycznym, który jest rządową formą wsparcia dla polskich rodzin i przedsiębiorców z branży turystycznej. Początek 2021 roku, kiedy wciąż obowiązywały znaczne ograniczenia był trudny zarówno dla branży, jak i stęsknionych za wypoczynkiem i zmianą otoczenia Polaków. Nic dziwnego, że tuż po majowym zniesieniu obostrzeń nastąpił boom na rezerwacje i wyjazdy turystyczne. Wyraźnie pokazują to statystyki wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego i środków, które wpłynęły z tego tytułu na konta przedsiębiorców.  Na koniec czerwca liczba aktywowanych bonów wynosiła ponad 2 mln, a suma płatności zrealizowanych za pomocą bonów osiągnęła ponad 640 mln zł. Zainteresowanie wyjazdami nie słabło przez całe wakacje i w ciągu zaledwie tych dwóch miesięcy liczba aktywowanych bonów wzrosła do 3 mln, a na koniec sierpnia 2021 suma płatności zrealizowanych za pomocą bonu wyniosła łącznie ponad 1,7 mld zł. Z czego ponad 1 mld tylko w okresie wakacji.  2021 rok program zamyka wynikiem ponad 1,9 mld. Oznacza, to, że z kwoty 4 mld zł zabezpieczonych na realizację programu pozostaje ok. 2 mld. Program Polski Bon Turystyczny umożliwił aktywny udział w rekreacji i wypoczynku już blisko 5,5 milionom dzieci z ponad 7,2 milionów uprawnionych do tego świadczenia/

–  Żyjemy w cieniu pandemii, którą bardzo odczuła branża turystyczna. Istotne miejsce w rządowych pakietach pomocowych zajęły rozwiązania dla turystyki, które zabezpieczają rynek, pomagają chronić miejsca pracy oraz zapewniają płynność finansową polskich firm. Jednym z błyskawicznie wdrożonych instrumentów wypracowanych w celu ożywienia turystyki stał się Polski Bon Turystyczny. Od wielu miesięcy jest źródłem realnej pomocy dla branży i bardzo ważnym programem społeczno-gospodarczymmówi Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Program PBT jest nie tylko narzędziem wsparcia finansowego. Od początku funkcjonowania służy także kreowaniu popytu i odbudowie ruchu turystycznego, zachęceniu podmiotów turystycznych do tworzenia ofert dostosowanych do potrzeb bezpiecznego wypoczynku, a także adaptacji obiektów i atrakcji zgodnie z wymaganiami osób ze szczególnymi potrzebami. Poprawie jakości krajowej oferty turystycznej służy m.in. uruchomiony przez Polską Organizację Turystyczną projekt Certyfikacji Podmiotów Turystycznych. Projekt realizowany od kwietnia do końca listopada 2021 roku miał za zadanie wyróżnienie podmiotów turystycznych, które w ramach programu świadczą usługi turystyczne na najwyższym poziomie, oferują rozwiązania skierowane do rodzin z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami, a jednocześnie spełniają wymogi bezpiecznego wypoczynku.

Mijający rok był dużym wyzwaniem, także dla przedsiębiorców z branży turystycznej. Polska Organizacja Turystyczna wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zrealizowała w 2021 roku wiele projektów, jednym z nich była Certyfikacja Podmiotów Turystycznych przyjmujących płatności Polskim Bonem Turystycznym. Bardzo dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom za obecność i zaangażowanie w ten projekt. W naszej bazie mamy 2,5 tysiąca podmiotów, które przystąpiły do autocertyfikacji, a ponad 1600 z nich udało nam się osobiście odwiedzić. Certyfikat Dobrych Praktyk jest przede wszystkim gwarantem jakości i bezpieczeństwa w dzisiejszych trudnych czasach mówi Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Pierwsza edycja projektu zakończyła się przyznaniem 1548 Certyfikatów Dobrych Praktyk. W ramach projektu powstała mapa podmiotów stosujących dobre praktyki z możliwością wyszukiwania także tych obiektów, które posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami: Obiekty stosujące dobre praktyki.

Co dalej w 2022?

Nadchodzący rok będzie wciąż wyzwaniem dla branży. Nadal niezwykle ważne będzie umacnianie krajowej turystyki i pozyskiwanie turystów pochodzących z kraju i z pewnością przysłuży się temu możliwość realizacji Polskiego Bonu Turystycznego do 30 września 2022 roku. Jednocześnie uwagi wymagać będzie praca na rzecz normalizacji sytuacji branży, dalsze stymulowanie jej rozwoju przez zapewnienie podróżnym atrakcyjnej oferty i bezpieczeństwa podróży oraz wsparcie sektora turystyki przyjazdowej. – Utrzymanie popytu na krajową i przyjazdową turystykę wymaga dalszego promowania Polski jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, m.in. poprzez podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, szerszą ofertę i promocję turystyki skierowanej do dzieci i młodzieży oraz większą elastyczność i reaktywność na zmienną sytuację. Proaktywne podejście do turystyki rodzinnej, szeroka promocja Polski jako kierunku podróży, kreatywna gama produktów turystycznych, edukacja turystów, ale także podnoszenie kwalifikacji i praktycznych umiejętności w zawodach turystycznych, w tym umiejętności cyfrowych, będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości sektora i jego odbudowy – podsumowuje Andrzej Gut-Mostowy.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *