INTERFERIE korygują budżet i podpisują nowe umowyZgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spółka INTERFERIE przedstawiła dzisiaj korektę zaplanowanego na 2007 rok budżetu. Weryfikacja była konieczna w związku z nagłym wycofaniem się jednego z istotniejszych kontrahentów z Niemiec. Równocześnie spółka zawarła nowy kontrakt, który pozwoli zwiększyć przychody i zysk spółki w latach kolejnych. Szacuje się, iż w wyniku realizacji zawartej umowy roczne przychody ze sprzedaży usług dla nowego partnera wyniosą ok. 4 mln złotych.


Przyjęty przez Radę Nadzorczą w marcu tego roku budżet zakładał osiągnięcie w 2007 roku przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 39 595,7 tys. złotych oraz osiągnięcie zysku netto w kwocie 1 605,7 tys. złotych. Po przeprowadzeniu prac analitycznych spółka przedstawiła dzisiaj korektę, z której wynika, że przychód wyniesie 35 965,9 tys. złotych, natomiast najważniejsza zmiana dotyczy drugiego wskaźnika – w obecnej analizie (po korekcie) zysk netto kształtuje się na poziomie 1 020 tys. zł. Zmiana związana jest z nagłym wycofaniem się (z zakontraktowanych wcześniej pobytów) jednego z istotniejszych niemieckich kontrahentów - jako powód podał on trwający w ośrodku Cechsztyn remont dachu.


- Zarząd spółki musiał podjąć decyzję o natychmiastowej realizacji prac remontowych, które winny być wykonane w latach poprzednich – mówi Tadeusz Kania, wiceprezes INTEFERII ds. inwestycji – Naszym priorytetem jest zapewnienie gościom komfortowych i bezpiecznych warunków wypoczynku. Zakres prac remontowych ze względu na bezpieczeństwo i jakość całej inwestycji musiał zostać rozszerzony. Same prace wykonywane były niezwykle starannie. Niemniej jednak ich uciążliwość – zdaniem kontrahenta – była powodem odstąpienia od kontynuowania umowy. Właśnie dzisiaj dokonywany jest odbiór techniczny prac kończący tę inwestycję.


Równocześnie INTERFERIE zawarły nową umowę z firmą współpracującą z największymi kooperantami z Niemiec. Jej przedmiotem jest obsługa klientów w ośrodkach wypoczynkowych spółki: Chalkozynu w Kołobrzegu, Barbarki w Świnoujściu i Malachitu w Świeradowie Zdroju. Zawarcie tego kontraktu pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować zyski spółki i akcjonariuszy.


- Cieszymy się z tej współpracy nie tylko dlatego, że przychody z niej stanowić będą znaczą część naszych przyszłych obrotów, ale również dlatego, że podpisaliśmy umowę na czas nieokreślony z intencją współpracy w minimalnym okresie trzech lat, co w zakładanym czasie daje kwotę ok. 12 mln złotych. – podkreśla Adam Milanowski, wiceprezes spółki i jej dyrektor finansowy – Zawieranie umów wieloletnich daje nam większy komfort w planowaniu oraz tworzeniu strategii na przyszłe lata.


Spółka nie prezentowała wyższego wyniku finansowego niż założony w prognozie ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia remontu ośrodka Barbarka w Świnoujściu i wynikającą z tego zmianę daty jego ponownego oddania do eksploatacji. Barbarka od wrześniowego otwarcia pracuje i przyjmuje gości.


Ponadto spółka podjęła decyzję o przyspieszeniu realizacji prac modernizacyjnych zaplanowanych w hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie. Wiązać się to będzie z czasowym wyłączeniem z eksploatacji części pokoi hotelowych.


INTERFERIE to spółka, która ma 15-letnią tradycję w działalności na krajowym rynku turystycznym i jest największą firmą turystyczną na Dolnym Śląsku, jedna z większych w Polsce. INTERFERIE to członek Polskiej Izby Turystyki, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.


Firma dysponuje hotelami i ośrodkami wypoczynkowymi w Sudetach i pasie nadmorskim. Ponadto ma hotele w Lubinie i Głogowie. Bornit, położony w Szklarskiej Porębie hotel spółki to najwyższej klasy obiekt w Karkonoszach. INTERFERIE rozpoczęły przygotowania do budowy. Wstępnie szacuje się, że koszt inwestycji wyniesie ok. 30 mln złotych.


Historia INTERFERII związana jest z przekształceniami w KGHM Polska Miedź SA. Spółka w 1992 roku przejęła ośrodki wypoczynkowe i kolonijne należące do miedziowego potentata. Obecnie 61,5 procent akcji INTERFERII należy do KGHM Ecoren SA.


2006 był rokiem debiutu giełdowego INTERFERII. Pierwsze notowanie praw do akcji spółki odbyło się 10 sierpnia. Kurs pierwszego dnia notowań zamknął się na poziomie 6,7 złotych, i był wyższy o 11 proc. od ceny emisyjnej spółki (cena emisyjna to 6 złotych).


Więcej informacji:

www.interferie.pl

Kontakt:

Izabela Strączek

PR time – Agencja Public Relations

tel. (+48 71) 33 70 686 / 600 243 193

e-mail: iza.straczek@prtime.pl


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *