Charakterystyka akustyczna budynku hotelu

Zapowiadane przez rząd zmiany w przepisach budowlanych dotyczyć będą nie tylko kwestii energetycznych, ale również zmienią funkcjonowanie branży, jaką jest Akustyka w Architekturze. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego obowiązkowej zawartości projektu budowlanego w skład informacji, jakie należy zawrzeć w projekcie oddawanym do pozwolenia na budowę, wchodzą deklaracje parametrów akustycznych przegród i emisja hałasu wyposażenia technicznego budynku.

 

W procesie opracowywania charakterystyki akustycznej budynku hotelu określa się przedstawione poniżej parametry przegród budynku i oceny klimatu akustycznego:

 

Ochrona pomieszczeń w budynku przed hałasem powietrznym i uderzeniowym wywołanym przez użytkowników budynku - przegrody wewnętrzne:

ściany: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej,

stropy: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej i wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego wzorcowego,

drzwi: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej.

Ochrona przed hałasem zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku - przegrody zewnętrzne:

ściany (stropodachy) z oknami: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej,

ściany (stropodachy) bez okien w danym pomieszczeniu: wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej.

Ochrona przed hałasem pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku - emisja hałasu:

hałas emitowany przez urządzenia wyposażenia technicznego: średni poziom dźwięku, równoważny poziom dźwięku lub maksymalny poziom dźwięku.

 

Proces opracowania wartości deklarowanych i ich weryfikowania z dopuszczalnymi oraz wszelkie postępowania w przypadkach szczególnych determinują i opisują następujące normy:

PN‑87/B‑02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN‑B‑02151‑3:1999 Akustyka Budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.

PN‑EN‑ISO 717‑1 - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

PN‑EN‑ISO 717‑2 - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.

 

Do obowiązków projektanta budynku hotelu będzie należało pozyskanie informacji o hałasie otaczającym obiekt w celu określenia miarodajnego poziomu dźwięku będącego informacją wyjściową dla określenia wymagań izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych. Miarodajny poziom dźwięku można określić metodami analitycznymi lub poprzez pomiary hałasu w miejscu lokalizacji inwestycji. W przypadku projektów budynków dokonujących dużych zmian w organizacji ruchu, czego konsekwencją będzie wzrost hałasu, wartość miarodajnego poziomu dźwięku należy oszacować w oparciu o prognozy natężenia ruchu. Dla hoteli projektowanych w obszarach obciążonych hałasem lotniczym kryterium parametru izolacyjności akustycznej nie będą zalecenia z Tablicy 5 normy PN‑B‑02151‑3:1999, lecz wymaganie nieprzekroczenia poziomu dźwięku w pomieszczeniu przy działaniu hałasu od urządzenia na zewnątrz budynku według kryteriów normy PN‑87/B‑02151/02 . W procesie realizacji inwestycji charakterystyka akustyczna budynku ułatwi zweryfikowanie, czy budynek hotelu spełnia wymagania założone w projekcie czy nie. Duża swoboda w zamianie materiałów budowlanych podczas realizacji inwestycji może skutkować znaczącą różnicą pomiędzy deklarowanymi przez projektanta wartościami w projekcie a uzyskanymi na obiekcie.

 

Opracowanie: mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski, FABRYKA CISZY, www.akustyka.pl


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

1 komentarz do “Charakterystyka akustyczna budynku hotelu

  1. Czy w analizie akustycznej należy uwzględnić hałas generowany przez wentylatory pożarowe uruchomiane (tylko) podczas testów pożarowych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *