Inwestycje hotelowe z funduszy Unii Europejskiej

Autor: Jerzy Miklewski
Autor jest właścicielem eksperckiej firmy HOTELON,
ekspertem Instytutu Turystyki w Warszawie w zakresie problematyki hotelarstwa
oraz twórcą i realizatorem projektu budowy sieci hoteli tranzytowych
IDEAL w Polsce.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło nowe możliwości dla firm działających już lub planujących rozpocząć działalność na rynku usług hotelarskich. Dzięki dofinansowaniu z UE przedsiębiorcy - także z branży hotelarskiej - mogą uzyskać znaczną refundację części kosztów związanych zarówno z projektowaniem nowych inwestycji, jak również budową i rozbudową już istniejących obiektów. Biorąc pod uwagę liczbę agend, które zajmują się przyznawaniem środków, można zaryzykować stwierdzenie, że każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność w obszarze usług hotelarskich na terytorium Polski ma szansę na dofinansowanie planowanych projektów z unijnych środków.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest zarówno od wielkości firmy, struktury udziałowców i liczby pracowników, jak też rodzaju realizowanego projektu i jego lokalizacji. Przykładowo, dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność przyznawane są dotacje inwestycyjne w wysokości do 200 tys. zł.

Natomiast sektor małych i średnich przedsiębiorstw może uzyskać środki na planowane inwestycje w wysokości nawet do kilkudziesięciu milionów złotych. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji można również wnioskować o dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej, technicznej, sporządzenia biznesplanu czy studium wykonalności projektu. Dofinansowanie przeznaczone jest również na działania związane z analizą marketingową i badaniami rynku. Ponadto w ramach funduszy UE dofinansowywane jest wdrażanie systemów, takich jak ISO czy HACCP - których posiadanie zdecydowanie podnosi renomę i wiarygodność firm.

Co może być współfinansowane z funduszy unijnych?
 • Dokumentacja techniczna (koncepcje, projekty, analizy)
 • Biznesplan inwestycji
 • Studium wykonalności projektu
 • Analiza rynku Ľ Analizy marketingowe i strategiczne
 • Zakup licencji i nieopatentowanej wiedzy know-how
 • Wdrażanie systemów zarządzania jakością, sprzedażą itp.
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne
We wniosku o dotację można wymienić wszystkie ww. pozycje, ale równie dobrze także kilka z nich lub nawet jedną z nich, a suma dotacji naliczana jest od wartości tychże wymienionych we wniosku pozycji i wynosi 50 proc. tej wartości i nie więcej niż 250 000 zł.

Dotacje na przygotowanie inwestycji Unia Europejska, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), wspiera firmy działające w obszarze hotelarstwa na etapie przygotowywania inwestycji hotelowych i gastronomicznych. Wiadomo, że sporządzenie pełnej dokumentacji projektowo-technicznej, jak również analizy marketingowej, biznesplanu czy oceny oddziaływania na środowisko stanowi pierwszy i podstawowy koszt, jaki musi ponieść firma przymierzająca się do wybudowania obiektu hotelowego.

Dlaczego więc nie wspomóc tych wydatków środkami z funduszy strukturalnych UE? Dzia [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
 • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
 • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
 • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
 • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
 • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
 • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
 • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plKomentarze

 • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *