Raport UE przedstawia przykłady dobrych praktyk w hotelach i restauracjach

Nowe sprawozdanie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) koncentruje się na zagrożeniach, z którymi spotykają  się pracownicy sektora hotelarskiego i gastronomicznego  (HORECA). Zatytułowany „Ochrona pracowników sektora hotelarskiego i gastronomicznego”  raport , pokazuje przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem w miejscu pracy przedstawiając  w ogólny sposób strategię w tym obszarze tematycznym opisując  zmiany zachodzące w sektorze.

 

Sektor HORECA w wielu państwach członkowskich UE oferuje coraz więcej miejsc pracy,
zaś zatrudniane w nim osoby to w znacznej części młodzi, niewykwalifikowani pracownicy
oraz imigranci. Warunki pracy są często ciężkie, czas pracy długi, a zadania wymagające  dużej siły fizycznej. Dodatkowo sektor ten charakteryzuje się nietypowymi schematami czasu pracy
 i powszechna jest w nim praca zmianowa oraz praca sezonowa.

 

W latach 1995-2000 odnotowano w tym sektorze pogorszenie warunków pracy w odniesieniu do godzin pracy, wymagań w zakresie samodzielności  pracy.

 

Osoby pracujące w sektorze HORECA narażone są również na liczne zagrożenia psychospołeczne: długie, niestandardowe i nieprzewidywalne godziny pracy, brak kontroli nad wykonywaną pracą, duże obciążenie pracą oraz presję czasu, które przyczyniają
się do zwiększonego poziomu stresu oraz braku równowagi pomiędzy życiem
zawodowym a życiem prywatnym.

 

 

Pracownicy sektora HORECA są częściej niż pracownicy  innych sektorów narażeni
są na przemoc, nękanie i dyskryminację zarówno ze strony klientów jak i współpracowników
oraz pracodawców. Znacznie częściej spotyka ich zastraszanie (12% wobec 8,5%) a także przemoc fizyczna (6,5% wobec 3,5%) Ponadto pracownicy tego sektora doświadczają większej dyskryminacji (10,5% wobec 6,5%). Szczególnie narażeni są pracownicy dyskotek, nocnych klubów i barów *

 

 

Fizyczne czynniki ryzyka, na które narażeni są pracownicy, obejmują noszenie znacznych ciężarów, narażenie na wysoki poziom hałasu i zadymienia, bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury a także używanie substancji niebezpiecznych, takich jak środki czystości. Wynikające z tego problemy zdrowotne obejmują choroby układu mięśniowo-szkieletowego, choroby skóry i problemy dotyczące układu oddechowego.

 

Do nielicznej grupy strategii z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy należą strategie dotyczące higieny żywności oraz zakaz palenia tytoniu, które w niektórych przypadkach doprowadziły do wprowadzenia dalszych środków w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.

 

Ponieważ 90% podmiotów działających w sektorze HORECA to podmioty bardzo małe (zatrudniające do 10 osób), pracodawcy często nie maja czasu ani zasobów
na to, żeby w pełni wdrożyć właściwe przepisy na poziomie przedsiębiorstwa. Sprawozdanie
EU-OSHA zawiera kilka znakomitych przykładów skutecznego zapobiegania zagrożeniom, wykorzystywanych nie tylko w restauracjach czy hotelach, ale również w klubach i barach. Skuteczne zarządzanie prewencyjne obejmuje dobrą ocenę ryzyka, zaangażowanie pracowników oraz szkolenia dotyczące skutecznego wdrażania środków zapobiegawczych.

 

Oprócz raportu  EU-OSHA opracowała szeroki zakres materiałów na temat bezpieczeństwa
 i zdrowia w tym obszarze, w tym siedem arkuszy na temat dobrych praktyk oraz forum dotyczące „bezpiecznej pracy w wielokulturowym sektorze HORECA”; można je znaleźć
w wydzielonej części strony internetowej EU-OSHA. Na forum identyfikuje się przede wszystkim problemy, z którymi stykają się liczni pracownicy-imigranci zatrudnieni w tym sektorze
oraz przedstawia się praktyczne rozwiązania.

###

* Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (2000, 2002)

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Sprawozdanie: „Ochrona pracowników sektora hotelarskiego i gastronomicznego.
http://osha.europa.eu/pl/publications/reports/TE7007132ENC_horeca/view

 

Biuletyn: „Ochrona pracowników sektora hotelarskiego i gastronomicznego”
http://osha.europa.eu/pl/publications/factsheets/79/view

Dział dotyczący sektora HORECA na stronie internetowej EU-OSHA
http://osha.europa.eu/pl/sector/horeca

 

 


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *