INTERFERIE SA – podsumowanie IV kwartału 2008 roku

Przychody o 100 tys. złotych wyższe w porównaniu z tym samym okresem w roku 2007, a w całym minionym roku większe o prawie 900 tys. złotych – tak przedstawia się podsumowanie IV kwartału i całego 2008 roku giełdowej spółki turystycznej INTERFERIE S.A.  Ostatni kwartał minionego roku był bardzo podobny w wynikach finansowych do odpowiedniego okresu z roku wcześniejszego, choć znaczącą odegrał tu wzrost kursu euro, przekładający się na wyższe koszty obsługi kredytów oraz tworzone rezerwy.

 

 

- Wynik za IV kwartał jest bardzo podobny do wyniku osiągniętego w 2007 roku – mówi Wojciech Kudera, prezes zarządu INTERFERIE SA. – Przede wszystkim cieszy nas wzrost przychodów o 100 tys. złotych, z 7 mln 17 tys. złotych w IV kwartale 2007 roku do 7 mln 116 tys. złotych w ostatnim kwartale minionego roku. Ponieważ jednak musieliśmy liczyć się z kosztami odpraw dla członków poprzedniego zarządu, jak i przede wszystkim ze zmiennym kursem euro, dlatego nie możemy pochwalić się aż takimi zyskami, jakie planowaliśmy.


 

Koszty poniesione przez spółkę były mniej więcej podobne, jedynie o 90 tys. złotych większe niż w 2007 roku, co w efekcie dało wynik na sprzedaży niemal identyczny jak w IV kwartale 2007 roku. Przychody na działalności operacyjnej są mniejsze o prawie 100 tys. złotych, ale jest to spowodowane koniecznością utworzenia rezerw na odprawy dla poprzednich członków zarządu oraz na świadczenia pracownicze.

 


Na działalność spółki negatywnie wpłynął rosnący systematycznie kurs euro (wyższe koszty finansowe), INTERFERIE S.A. musiały bowiem przeliczyć wartość kredytu z euro na złotówki według stanu na koniec grudnia, gdy europejska waluta wciąż się umacniała. Te ujemne różnice kursowe spowodowały, że obsługa kredytu spółki kosztowała ją o prawie 200 tys. złotych więcej od wcześniej planowanych wydatków. Wyższe koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne przełożyły się na gorszy wynik netto w IV kwartale 2008 roku – niższy o prawie 400 tys. złotych.

 


-   Jeśli chodzi o cały miniony rok, spółka odnotowała wzrost przychodów o 900 tys. złotych, z poziomu 36 mln 647 tys. złotych w 2007 roku do poziomu 37 mln 553 tys. złotych – wyjaśnia Adam Milanowski, wiceprezes i dyrektor finansowy INTERFERIE SA. – W związku ze wspominanymi wcześniej kosztami, wyższymi o 1 mln złotych w porównaniu do 2007 roku, odnotowaliśmy w sumie niższy zysk ze sprzedaży: w całym 2008 roku, który wyniósł 573 tys. złotych, podczas gdy rok wcześniej było to 658 tys. złotych. W efekcie firma zakończyła poprzedni rok z wynikiem finansowym netto w wysokości 817 tys. złotych, niższym  niż w 2007 roku o 260 tys. złotych. Pogorszenie wyniku było spowodowane przede wszystkim kosztami związanymi ze zmianami w składzie zarządu, wyższymi rezerwami m.in. na świadczenia pracownicze oraz kosztami finansowymi spowodowanymi wzrostem kursu euro.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *