Hotelarze oceniają przyszłość   ANALIZY I RAPORTY

Znacząco, bo z 40,7 proc. w styczniu do 29,7 proc. w lutym spadł odsetek dyrektorów hoteli, którzy uważają, że sytuacja gospodarcza w kolejnych 3 miesiącach ulegnie pogorszeniu – wynika z raportu „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach za luty 2023” opublikowanego przez GUS.

Poprawę koniunktury w lutym odnotowuje 8,5 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 30,9 proc. (przed miesiącem odpowiednio 10,0 proc. i 33,5 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Prognozy są znacznie mniej pesymistyczne od formułowanych w zeszłym miesiącu.

Wśród najważniejszych barier rozwoju hotelarze wciąż wskazują niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej i koszty zatrudnienia, ale procent wskazań jest niższy niż przed miesiącem.

W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem (z 40,6 proc. do 46,4 proc.) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 50,1 proc. do 55,1 proc.), natomiast spadło – bariery niejasnych, nie-spójnych i niestabilnych przepisów prawnych (z 59,3 proc. do 47,6 proc.).

7,5 proc. hotelarzy uważa, że ogólna sytuacja gospodarcza w kolejnych 3 miesiącach ulegnie poprawie, 29,7 proc. ocenia ją negatywnie (przed miesiącem odpowiednio 4,7 proc. i 40,7 proc.). Wzrostu popytu na usługi spodziewa się 9,4 proc. osób zarządzających hotelami, przed miesiącem było to 3,8 proc. Spadek zakłada 31,1 proc. ankietowanych przy 39,3 proc. miesiąc wcześniej. 41,3 proc. hotelarzy przewiduje natomiast wzrost cen usług, 3,2 proc. spodziewa się spadku cen.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *