PHH z ponad 50 mln zł zysku w ubiegłym roku   WYNIKI RYNKOWE

222,5 mln zł przychodów i zyskiem netto na poziomie na poziomie 50,6 mln zł zamknął ubiegły rok Polski Holding Hotelowy – wynika ze sprawozdania zarządu sieci. Zgodnie z  powszechnie obowiązującymi regulacjami dotyczącymi państwowych przedsiębiorstw, spółka z wypracowanego zysku przekazała 4,2 mln zł na rozwój dróg i 8,5 mln zł na inwestycje Skarbu Państwa.

Należący do spółki hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport

PHH wypracowała za 2022 r. zysk netto w wysokości 50,7 mln zł. Z dokonywanych przez spółkę wpłat z zysku, zgodnie z przepisami ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, kwota 8,5 mln zł zasiliła Fundusz Inwestycji Kapitałowych, z którego środki mogą być przeznaczone m.in. na nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa. Zatem wpłata z zysku dokonana przez PHH zasila Fundusz, z którego Prezes Rady Ministrów może finansować kolejne inwestycje. Ponadto Polski Holding Hotelowy dokonał wpłaty na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) w wysokości 4,2 mln zł.

- Jesteśmy coraz większą firmą hotelarską i nasze zyski są też coraz większe. Na mocy ustawy jesteśmy zobligowani, aby część naszych zysków przekazywać m. in. na Fundusz Rozwoju Dróg. W tym roku Polski Holding Hotelowy przeznaczył na ten cel ponad 4,2 mln zł. W ten sposób dzielimy się z obywatelami wypracowanym przez nas zyskiem i dokładamy naszą cegiełkę do rozwoju dróg w naszym kraju, z których korzystają wszyscy przemieszczający się po polskich drogach – podkreślił Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego.

Jak dowiadujemy się ze sprawozdania, przeciętne zatrudnienie w spółce w ubiegłym roku, wyniosło 436,15 osoby( w tym 4 osoby na urlopie wychowawczym), w tym 379 osób zatrudnionych w hotelach i 72 w biurze zarządu.

EBITDA uzyskany przez spółkę w ubiegłym roku wyniósł w 2022 roku 68 194 879,22 PLN. Jak wynika z w Rachunku Zysku i Strat, w 2022 roku odnotowano wzrost przychodów operacyjnych o 127,69% zaś kosztów operacyjnych (z uwzględnieniem amortyzacji) o 54,84%, w porównaniu do roku 2021.

Wskaźniki operacyjne hoteli

W raporcie podano także kluczowe wskaźniki efektywności hoteli Grupy. -W 2022 roku średni wskaźnik frekwencji gości wyniósł 75,20 %, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowiło wzrost o 157,59 %. Średnia cena sprzedanego pokoju wyniosła 339,29 PLN i była o 84,10 PLN wyższa niż w 2021 roku. W związku ze wzrostem obłożenia w 2022 roku oraz ceny średniej za sprzedany pokój (ADR) uzyskano wyższy o 209,5%, wskaźnik RevPAR (Revenue per Available Room) – czytamy w dokumencie.

Z wypracowanego zysku Polski Holding Hotelowy pokrył również straty spółki z lat poprzednich w wysokości 26,6 mln zł, które powstały w trakcie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i wynikającą z tego koniecznością ochrony miejsc pracy. Pozostałe środki z zysku w wysokości 11,4 mln zł spółka przeznaczyła na kapitał zapasowy, który stanowi dodatkowe źródło finansowania firmy. Holding może przeznaczyć te środki na bieżącą działalność lub inwestycje.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *