Polskie Hotele Niezależne współorganizatorem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprosiła Fundację Polskie Hotele Niezależne do współorganizowania Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, która w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się pod hasłem „Sukces w hotelarstwie to też odkrywanie potrzeb gościa biznesowego”.

Głównymi celami olimpiady są m.in. rozwijanie zainteresowań hotelarstwem u młodzieży, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych, motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu przez ucznia oraz zapoznanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług hotelarskich.

– Z ogromną satysfakcją, ale i poczuciem obowiązku przyjęliśmy zaproszenie SGH do włączenia się w organizację kolejnej edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. Ta inicjatywa nabiera w dzisiejszych czasach niekwestionowanego znaczenia, gdyż dobrej jakości hotelarstwo to połączenie wysokich kompetencji na wszystkich stanowiskach pracy i we wszystkich obszarach prowadzonej działalności – mówi Elżbieta Lendo, prezes fundacji Polskie Hotele Niezależne.

– Myślę, że w obszarze edukacji i upowszechniania wiedzy o hotelarstwie, my, jako Polskie Hotele Niezależne, mamy duże doświadczenie, wiele do zaoferowania. Jesteśmy również świadomi wartości i szans, jakie oferuje nam ten warty zaangażowania, konieczny projekt. Jak tłumaczy, cele olimpiady są bardzo bliskie podstawom funkcjonowania fundacji Polskie Hotele Niezależne. – Możemy nawiązać tutaj choćby do rozpoczętej współpracy z Wydziałem Turystyki i Działalności Hotelarsko- -Gastronomicznej Uniwersytetu Lwowskiego czy też nowym projektem w naszej grupie „Młody Hotelarz”.

Dlatego zrobimy wszystko, aby wspólnie z SGH promować poważne podejście do zawodu hotelarza, podkreślając przy okazji olimpiady jego istotę, rangę oraz znaczenie w naszym kraju, który musi stawiać na rozwój turystyki Polski i jej regionów – zapowiada prezes fundacji PHN. Fundacja Polskie Hotele Niezależne to wiodące na rynku hotelarskim w Polsce konsorcjum marketingowe, które od 26 lat poprzez szeroki zakres współdziałania i tworzenia wartości dodanej dla gości hotelowych reprezentuje i wspiera rodzime hotele w budowaniu i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *