Małgorzata Kalinowska-Klimek, Accor: Holistyczne pobyty, kolekcje markowe i nowe doświadczenia   MATERIAŁ PARTNERA

rozmowa z Małgorzatą Kalinowską-Klimek,
Vice President Franchise Operation Eastern Europe w Accor o trendach,
zmianach i wyzwaniach branży hotelarskiej


Jakie segmenty z perspektywy jednego z globalnych liderów branży hotelarskiej będą doświadczać największego rozwoju i wzrostu w najbliższym czasie, wpływają na rozwój całego sektora?

Jako jeden ze światowych liderów branży hotelarskiej, zarówno w obszarze franczyzy, jak i obiektów zarządzanych, bacznie obserwujemy tendencje i trendy na globalnym rynku, które uwzględniamy przy realizacji naszej strategii w przypadku dwóch dywizji marek. W przypadku marek Premium, Midscale i Economy skupiamy się na umacnianiu naszych kultowych brandów i poszerzaniu portfolio np. poprzez konwersje. Natomiast w ramach dywizji Luxury & Lifestyle koncentrujemy się na unikalnej luksusowej ofercie i storytellingu przy adresowaniu specyficznych nisz w rozwoju.

Zdecydowanie widzimy, że w zawrotnym tempie rośnie popularność marek kolekcjonerskich, które obecnie stanowią jedną z najszybciej rozwijających się kategorii w branży, a popyt na nie szybko wzrasta w wielu segmentach, w tym w premium i midscale. Hotele marek kolekcjonerskich na całym świecie rosną w tempie 25% w skali rok do roku i jest to jeden z najwyższych wskaźników wzrostu w branży. Doskonałym odzwierciedleniem tego jest ambitne portfolio nowej marki Accor – Handwritten Collection, która precyzyjnie odpowiada z jednej strony na zainteresowanie gości szukających unikalnych wrażeń, a z drugiej: gwarantuje elastyczne zasady konwersji dla indywidualnych hotelarzy dołączających do kolekcji.

Wciąż niezmiennie widzimy duże zainteresowanie ze strony indywidualnych hotelarzy chcących dołączyć do międzynarodowej sieci i korzystać z doświadczeń i ekspertyzy liderów branży. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się marki umożliwiające elastyczne zasady konwersji. Wprowadza-my także nowe koncepty i rozwiązania lifestylowe, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. To obiekty łączące usługi hotelowe z apartamentami, umożliwiające dłuższy pobyt. W ich ofercie znajdują się m.in. pokoje i apartamenty z aneksami kuchennymi. Jednym z takich kon-ceptów jest Novotel Living, a pierwsze hotele sygnowane tym brandem w naszym regionie powstaną w Estonii i Rumunii.

Obserwujemy także rosnący trend wykorzystywania podróży i pobytów w hotelu jako element wellbeingu, poprawy nastroju czy chwili dla siebie. Ta perspektywa stwarza duży potencjał dla destynacji resortowych i wypoczynkowych oraz projektów uwzględniających szeroką ofertę wellness w hotelach.

Zainteresowanie destynacjami wypoczynkowymi sprawia też, że w niektórych miejscowościach z nasyconym rynkiem markami luxury czy premium pojawiają się projekty z segmentu midscale czy economy, aspirujące do standardu wyższego pułapu. Apetyt do podróżowania i zdobywania doświad-czeń jest wciąż wysoki, a branża nadal odbudowuje się, dlatego przy takim nasyceniu ważne jest, by rynek odpowiadał i adresował specyficzne zapo-trzebowanie ze strony przede wszystkim gości hotelowych.

Mówiąc o potrzebach gości hotelowych i podróżników, jak one się zmieniły na przestrzeni ostatnich transformatywnych lat dla całej branży? Które z nich z Pani perspektywy zostaną z nami na dłużej i będą rosły?

Zgodnie z naszą globalną strategią, nieustannie zwracamy uwagę na zmieniające się potrzeby naszych gości. Z naszych obserwacji wynika, że sytuacja branży hotelarskiej już dawno odbudowała się po pandemii. Oczywiście mówimy tu o skali Europy – jednak wyniki te, analizując poszczególne rynki, mogą się od siebie różnić. Widzimy jednak, że ludzie na dobre wrócili do podróżowania, spotkań i korzystania z różnych udogodnień w hotelach. Do-świadczenia pandemii zmieniły nie tylko branżę, ale i preferencje, przyzwyczajenia czy potrzeby samych podróżujących, co stanowi dodatkową szansę na rozwój hotelarstwa. Dzisiaj bardziej wzrosło znaczenie elastyczności w zakresie spędzania wolnego czasu. Tzw. hybrydowy styl życia sprawia, że coraz częściej łączymy pracę z wypoczynkiem i przyjeżdżamy do hotelu na dłużej, chcąc załatwić zarówno sprawy biznesowe, jak i spędzić kilka dni z najbliższymi. To wymaga skupienia się na ofercie odpowiadającej na potrzeby całej rodziny, co też robimy w wielu hotelach naszej Grupy – np. w sieci Novotel.

Coraz więcej osób szuka możliwości pracy z dowolnego miejsca, niekoniecznie tam, gdzie mieszka, co stwarza dodatkowe możliwości dla hoteli w kontekście przedłużonych pobytów i wiąże się z przeprojektowaniem wspólnych przestrzeni hotelowych w kierunku wielofunkcyjnych konceptów co-workingu. Jak wynika z naszych badań, 56% osób jest skłonnych zostać kilka dni dłużej w hotelu, łącząc wypoczynek z pracą.
Kolejnym niezwykle ważnym obszarem naszych działań w tym sezonie jest dążenie do tzw. holistycznego dobrostanu podczas podróży naszego gościa. Nie chodzi tu o usługi oferowane przez centra Spa i Wellness, które od dawna są częścią hotelarstwa, a o szersze spektrum działań, łączących samopo-czucie emocjonalne, w tym zdrowie psychiczne, odżywianie, odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni, serwis, co przekłada się na tzw. pobyty holi-styczne. Z tego względu podejmujemy szereg inicjatyw jeszcze bardziej wzmacniających komfort w hotelach, czego dobrym przykładem jest współ-praca marki Novotel z aplikacją Calm, dająca gościom dodatkowe doświadczenia relaksacji.

Wciąż silnym trendem jest chęć odkrywania lokalności i bliższego obcowania z miejscem, do którego podróżują goście. Dlatego przygotowanie ofert uwzględniających bardziej autentyczne doświadczenia, zaczerpnięte z lokalności każdego z kierunków są niesamowicie istotne. Dobrym przykładem działań, jakie realizujemy w tym zakresie jest kampania Mercure Discover Local, której ideą jest odkrywanie miejsc z perspektywy lokalnych społecz-ności.

Jedną z kwestii, na którą nakładamy duży nacisk jest edukacja gości, naszych partnerów, jak i całego biznesu w zakresie praktyk wspierających odpo-wiedzialność społeczną i środowiskową na niemal każdej płaszczyźnie naszej działalności.

Dlaczego troska o środowisko naturalne i edukacja w tym zakresie jest tak istotna w branży turystycznej i hotelarskiej? Na co stawia Accor w tym zakresie?

Na zagadnienia odpowiedzialności środowiskowej i rozwiązania ekologiczne, zwraca uwagę coraz więcej podróżujących i gości, jak też naszych part-nerów biznesowych. Troska o środowisko i zrównoważone podejście jest dzisiaj kluczowym elementem biznesowym, który często decyduje o rozpoczęciu rozmów o współpracy i przeważa o decyzji po stronie partnerów.

W Accor zrównoważone podejście obejmuje całość operacji realizowanych przez zespoły, hotele i obiekty grupy na całym świecie. Odpowiedzialna środowiskowo filozofia sieci rozpoczyna się już na etapie projektowania hotelu i inwestycji, a następnie obejmuje codzienne funkcjonowanie. Jako grupa zobowiązaliśmy się do wyeliminowania wszystkich jednorazowych tworzyw sztucznych w obsłudze gości (np. eliminacja plastikowych słomek czy zastąpienie jednorazowych plastikowych opakowań dyspenserami), osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. i zmniejszenia bezwzględnej emisji o 46% (zakres 1 i 2) oraz o 28% (zakres 3) do 2030 r.

Naszym priorytetem jest nie tylko wyposażenie czy oferta hotelu, ale także energooszczędne instalacje i rozwiązania w samych obiektach oraz promowanie odpowiednich zachowań po stronie gości, zespołów hotelowych i partnerów. Jednym z działań, na którym mocno koncentrujemy się jest też stała redukcja marnowania żywności w hotelowych restauracjach, która obejmuje zmniejszanie ilości odpadów poprzez dokładne planowanie naszych bufetów i protokołów kuchennych, jak również podnoszenie świadomości gości w tym zakresie. Do tej pory 46% naszych obiektów urucho-miło programy redukcji odpadów żywnościowych. Ponadto dbamy o odpowiedzialne pozyskiwanie składników, poprzez korzystanie z oferty lokalnych dostawców i stawianie na produkty sezonowe.

Jednym z naszych priorytetów jest także wyznaczanie dobrych przykładów i praktyk dla całej branży i biznesu. Dlatego skupiamy się na promowaniu idei społecznie odpowiedzialnego podejścia do hotelarstwa i podróżowania poprzez szereg działań, jakie realizujemy centralnie oraz w poszczególnych hotelach. Dzięki temu nasi partnerzy mogą również stać się sukcesem tej zmiany.

Jeżeli mówimy o zmianach – jaka jest obecnie kondycja sektora hotelowego? Jak rozwija się rynek oraz jakie plany rozwoju sieci Accor w Europie?

Jak wspomniałam cały czas obserwujemy odbudowę rynku europejskiego i w kwestii obłożenia w naszych hotelach jesteśmy o kilka punktów procen-towych do osiągniecia wyników z 2019 roku, a w niektórych lokalizacjach udało nam się je przekroczyć. Czekamy na powrót grup biznesowych do poziomu sprzed pandemii oraz większą dynamikę segmentu korporacyjnego, w którym widzimy największe długofalowe zmiany po doświadczeniach pandemicznych. W segmencie indywidualnych gości widzimy przekroczenie poziomów sprzed 4 lat, obserwujemy też powroty grup turystycznych. Apetyt do podróży wrócił na dobre, jednak jako hotelarze musimy być uważni na zmieniającą się sytuację rynkową w zakresie kosztów energii, wyna-grodzenia czy cen żywności. W niektórych państwach Europy mamy bardzo wysoką inflację, co przekłada się na znacząco na obniżenie marży. Istotna w najbliższym czasie będzie więc odpowiedzialność za efektywne zarządzanie kosztami.

Mówiąc o rozwoju naszego portfolio, widzimy, że Polska i Europa Środkowo-Wschodnia mają jedne z najwyższych wyników satysfakcji gości, co już teraz przekłada się na dużą atrakcyjność regionu. Z tego względu obecnie planujemy dodać kolejnych ok 20-25 regionie. Będą to zarówno nowe hotele, jak i zupełnie nowe marki wchodzące na rynek. Jako grupa koncentrujemy się na dalszym rozwijaniu sieci o ośrodki wypoczynkowe i hotele premium, w których widzimy duży potencjał. Każda z naszych dywizji rozwija się w dynamicznym tempie. Dlatego nie wykluczamy także, że więcej lifestylowych marek dołączy w przyszłości do Polski. W tym momencie jednym z kluczowych punktów na najbliższe lata są otwarcia pierwszych hoteli Mövenpick – uznanej na całym świecie marki premium. Obiekty sygnowane tą marką powstaną w Kołobrzegu, Wrocławiu, Poznaniu, Zakopanem, Karpaczu i Świnoujściu.

Nieustanna analiza i obserwacja rynku pod względem zmian w zachowaniach i preferencjach zarówno naszych gości, jak i partnerów biznesowych stwarza szansę dla całej branży hotelarskiej, by z sukcesem wykorzystać wciąż postępującą transformację biznesową tego sektora.

rozmowę przeprowadziła Anna Patoleta


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *