Konferencja „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy” w Willa Port Ostróda

Podczas V edycji konferencji Miasto przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy, zorganizowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą i Polskie Hotele Niezależne w hotelu Willa Port w Ostródzie rozmawiano m.in. o współpracy biznesowej pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami, także w obszarze branży turystycznej. Przykładem współpracy jest umowa pomiędzy siecią Polskich Hoteli Niezależnych a Uniwersytetem Handlowo-Ekonomicznym we Lwowie. W ramach kooperacji, studenci i wykładowcy z Ukrainy będą mieli możliwość odbycia wykładów i staży w Polsce.

Cykl konferencji został zainaugurowany przez P-UIG w październiku 2022 r. w odpowiedzi na potrzebę dialogu pomiędzy ukraińskim i polskim biznesem, a także środowiskiem wspierającym przedsiębiorczość. Konferencje odbyły się już w Warszawie, na Dolnym Śląsku, w Zachodniopomorskim w ramach 15. Baltic Business Forum, w Wielkopolsce. Kontynuacją dialogu jest piąta – Warmińsko-Mazurska edycja konferencji.

– Rozpoczął się proces przygotowywania biznesu do udziału w procesie odbudowy Ukrainy. Do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w ramach naboru polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy zgłosiło się ponad 3000 przedsiębiorców. To świadczy o sile naszego biznesu i gotowości do inwestycji, współpracy oraz nawiązywania partnerstw biznesowych – mówiłJacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. – Dostrzegając te aktywności, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza powołała Centrum Doradztwa Biznesowego, które udziela wsparcia prawnego, organizacyjnego i doradczego firmom polskim i ukraińskim, które są zainteresowane działalnością na ukraińskim oraz naszym, krajowym rynku. Włączyliśmy się także w projekt „Praca nad odbudową ukraińskiej przedsiębiorczości”, który jest adresowany do ukraińskiego sektora MSP i samorządu terytorialnego. Organizujemy również debaty, jak ta w Ostródzie, aby na bieżąco wymieniać się wiedzą z ekspertami i praktykami, a także określać wyzwania w poszczególnych branżach. 

Cykl debat organizowanych w ramach konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy” to także formułowanie postulatów i wyzwań w zakresie wsparcia dla przedsiębiorczości obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Wśród potrzeb w tym obszarze m.in. wskazywano na konieczność większej współpraca przedsiębiorców i NGO`s w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia dostępności do zajęć z nauki języka polskiego.

Wojna za wschodnią granicą pokazała zaangażowanie branży turystycznej w niesienie pomocy obywatelom Ukrainy, tej humanitarnej oraz biznesowej, poprzez m.in. przekazywanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami z prowadzenia biznesu z ukraińskimi przedstawicielami sektora turystycznego. Podczas konferencji wskazywano na konieczność wyzwalania potencjału przedsiębiorców, wspólnego wypracowywania rozwiązań,  pozwalających na kontynuowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej w odbudowującej się Ukrainie.

– Dla Polskich Hoteli Niezależnych, które od początku wojny na Ukrainie aktywnie włączyły się w partnerską, systemową pomoc sąsiedzką, temat wsparcia, współpracy i synergii pomiędzy naszymi krajami jest nie tylko aktualny, ale i priorytetowy – podkreślałaElżbieta Lendo, prezes Fundacji Polskie Hotele Niezależne i przewodnicząca Komitetu PUIG ds. HoReCa.– Partnerską współpracę prowadzimy głównie w obszarze inicjatyw realizowanych przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, ale również naszych partnerów z UHRA, Uniwersytetu Lwowskiego czy Głosu Kobiet Ukrainy. Szerokie spojrzenie na jednak ciągle nieustający problem za wschodnią granicą Polski, daje możliwość skutecznego przeciwdziałania destrukcji wielu obszarów przedsiębiorczości, w tym szerokorozumianej ukraińskiej branży hotelarskiej. Rozmowa na wielu płaszczyznach, stała wymiana wiedzy, a w konsekwencji nawiązanie i utrzymywanie trwałych relacji biznesowych, gwarantują płynne wyjście z wojny wielu biznesów ukraińskich obronną ręką. W mojej ocenie Polska jest dziś zapleczem dla wielu firm, które utrzymują płynność działania, a tym samym dają ogromne wsparcie gospodarcze okupowanej Ukrainie. To nie tylko płynny transfer dostaw, ale również know-how, gwarantującej trwałość i rozwój ukraińskich przedsiębiorstw oraz licznych obszarów działalności, w tym bliskiej nam turystyki. Dlatego nasza obecność i włączenie się w organizację konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy” była bezdyskusyjna. Dzisiaj już wiemy, że wiele z niej wszyscy wynieśliśmy.

Konferencja Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy podzielona była na trzy główne obszary:

 1. Widzimy, doceniamy, wspieramy – know-how i działania systemowe na rzecz wsparcia biznesu i aktywizacji zawodowej migrantów – tworzenie kompetencji zawodowych migrantów niezbędnych przy odbudowie Ukrainy;
 2. Oczami biznesu – kooperacja i współpraca, wymiana doświadczeń inwestycyjnych, możliwości polskich i ukraińskich przedsiębiorstw
  z sektora MŚP przy odbudowie Ukrainy.;
 3. Synergia dla odbudowy Ukrainy – współpraca partnerska miast i regionów Polski i Ukrainy na rzecz odbudowy Ukrainy.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Burmistrz Miasta Ostróda, patronatu udzieliła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerami konferencji byli: Polska Agencja Inwestycji i Handlu - PAIH, BNP Paribas, Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego, Hotel Willa Port.

 W konferencji udział wzięli także przedsiębiorcy polscy i ukraińscy oraz  przedstawiciele organizacji branżowych i administracji:

 • Dr Dominik Borek, Dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • Miron Sycz, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • Pavlo Kucher, Ekspert Departamentu Eksportu, Polska Agencji Inwestycji i Handlu;
 • Prof. dr n. ek. Marta Barna, Pierwszy Prorektor Lwowskiego Handlowo-Ekonomicznego Uniwersytetu;
 • Milena Bergius, Koordynatorka Centrów Integracji, Międzynarodowa Organizacją ds. Migracji (IOM);
 • Mirosław Skórka, Prezes Związku Ukraińców w Polsce, Dyrektor Programu Study Tours to Poland, Fundacja Liderzy Przemian;
 • Diana Barynowa, Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego, Członek Rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Komentarze

 • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *