Złoty Standard. Pierwsze wnioski

Pierwsze wnioski audytorów „Złotego Standardu” potwierdzają, że hotelom potrzebna jest rozsądna promocja, zaś obiekty najwyżej ocenione w audycie to często nie te, które mają dużo gwiazdek


Audytorzy „Złotego Standardu” odwiedzili już dwadzieścia spośród założonych 250 hoteli i obiektów hotelowych. Wśród audytowanych obiektów są zarówno hotele wielogwiazdkowe, jak i obiekty niekategoryzowane, obiekty posiadające kilka i kilkadziesiąt pokoi, funkcjonujące od wielu lat lub oddane dopiero do użytku. To zestawienie przypomina, że kluczowym celem projektu jest promocja wzorcowych postaw, nie zaś potencjału infrastruktury. Rozmawiamy z Tomaszem Rzychoniem, koordynatorem projektu.


Jakie jest zainteresowanie udziałem w badaniu?

Liczba dotychczas dokonanych zgłoszeń do projektu uzmysławia, że hotele dostrzegają potrzebę pilnych zmian w obsłudze klienta, argumentując udział w projekcie rosnącymi oczekiwaniami gości oraz działalnością konkurentów.


Realizując pierwsze audyty, przekonaliśmy się natomiast, że problemem wielu obiektów jest nie brak przekonania co do potrzeby zarządzania gościnnością, jakością obsługi czy innymi kluczowymi procesami, ale brak diagnozy potencjału i stosownych narzędzi umożliwiających wdrożenie potrzebnych innowacji. Przypominam, że jednym z celów projektu „Złoty Standard” jest rekomendacja właściwych rozwiązań i wytyczenie kierunku zmian.


Śledzą Państwo wzorcowe praktyki obsługi gości hotelowych. Jakie są jednak obszary wymagające usprawnień?


Zauważyliśmy, że tylko nieliczne obiekty posiadają i sprawnie realizują programy wycieczkowe. Niewiele obiektów informuje w systematyczny sposób o tym, jak potrafi zagospodarować gościom weekend czy tydzień w danym regionie turystycznym. Brak takich kilkudniowych ofert pokazujących magiczne miejsca w najbliższej okolicy przekłada się na trudności w przyciąganiu gości zagranicznych do polskich obiektów. Jesteśmy przekonani, że Polska, choć nie ma gorącego klimatu przez cały rok, oferuje całą masę atrakcji, z których z powodzeniem można złożyć programy turystyczne i nadać im przyciągające nazwy…


Oczywiście, to też problem braku odpowiednich narzędzi promocji i informacji – wiele obiektów bądź sobie z nimi nie radzi, bądź też nie dysponuje odpowiednim budżetem. Dostrzegamy w tym obszarze potrzebę opracowania kompleksowej oferty usług promocyjnych i informacyjnych zdolnej zaspokoić oczekiwania hoteli bez względu na skalę działania. Z cała pewnością już wkrótce przedstawimy naszym beneficjentom odpowiednie rozwiązania.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *