Branżowy Barometr EFL na IV kwartał: zapowiada się słaby koniec roku w hotelach i restauracjach   ANALIZY I RAPORTY

Po pozytywnym odbiciu nastrojów w branży HoReCa z III kwartału nie ma już ani śladu. Subindeks Barometru EFL na IV kwartał był najniższy wśród sześciu badanych sektorów i wyniósł tylko 45,3 pkt. To spadek o 4,9 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału i najniższy wynik od ponad dwóch lat (w II kwartale 2021 r. wyniósł 37,2 pkt.). Na odczyt największy wpływ miały prognozy dotyczące sprzedaży. W tym roku tylko 5 proc. hotelarzy i restauratorów liczy na więcej gości i zamówień, a aż 34 proc. spodziewa się mniejszych obrotów. Eksperci EFL podkreślają, że HoReCa cały czas ma problemy z płynnością finansową i potrzebuje dodatkowego finansowania na bieżącą działalność.

– Kwartał temu mieliśmy do czynienia z najwyższym odczytem dla HoReCa od dwóch lat, a w obecnym sytuacja jest zupełnie odwrotna. Przedstawiciele tego sektora są w najsłabszych nastrojach od kilkudziesięciu miesięcy – opisuje Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL. – I choć cyklicznie od kilku lat wskaźnik dla HoReCa spada pomiędzy III a IV kwartałem, to jednak w tym roku osiągnął bardzo słaby wynik. Z pewnością cały czas jest to związane z trudną sytuacją społeczno-gospodarczą: wysoka inflacja, stopy procentowe, wstrzymywanie się Polaków z większymi wydatkami. Poza tym, dług popandemiczny HoReCa jest naprawdę wysoki i sektor będzie go odczuwać jeszcze przez długi czas. Liczymy jednak, że pierwszy przyszłoroczny pomiar będzie zdecydowanie lepszy. Zbliżający się czas ferii zimowych z pewnością optymistycznie wpłynie na prognozy restauratorów i hotelarzy

Na niższą w porównaniu do poprzedniego pomiaru wartość subindeksu Barometru EFL dla HoReCa na IV kwartał największy wpływ miały prognozy w obszarze sprzedaży. Tylko 5 proc. hoteli, restauracji i firm cateringowych prognozuje wzrost zamówień w swoich obiektach w ostatnich miesiącach tego roku, a 34 proc. obawia się mniejszych obrotów. Wciąż największa grupa restauratorów, hotelarzy i firm cateringowych nie spodziewa się większych zmian w porównaniu do ostatnich miesięcy ubiegłego roku (57 proc.). Kwartał wcześniej przedsiębiorcy byli zdecydowanie bardziej optymistyczni w swoich prognozach. 25 proc. liczyło na większe zamówienia, a 5 proc. na ich zmniejszenie.

Prognozy sprzedażowe nie pozostają bez wpływu na płynność finansową. Jej poprawy spodziewa się tylko 8 proc. przedsiębiorców, a pogorszenia 34 proc. Dla porównania, w III kwartale pogorszenia kondycji finansowej spodziewało się tylko 5 proc. firm.

W inwestycjach bez większych zmian – od wielu kwartałów przedsiębiorców planujących ich zwiększenie jest jak  na lekarstwo. Tylko 1 proc. przedsiębiorców reprezentujących sektor HoReCa planuje większe inwestycje. 23 proc. planuje je zmniejszyć w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Należy także zwrócić uwagę na wysoki odsetek przedsiębiorców prognozujących większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Aż 39 proc. potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego, które z pewnością będzie nadal potrzebne na dokapitalizowanie bieżącej działalności, a nie (jak to bywało najczęściej przed pandemią) na planowane inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa.  

HoReCa to sektor, który najbardziej odczuwa wysoką inflację w Polsce. Aż 63 proc. przedsiębiorców obawia się, że w kontekście wysokiej inflacji kondycja ich biznesu w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się. Jest to o 4 p.p. wyższy wynik niż trzy miesiące wcześniej. Dla przykładu w budownictwie 38 proc. firm obawia się negatywnego wpływu inflacji na prowadzony biznes, a w transporcie „tylko” 29 proc.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na IV kwartał 2023 roku wyniosła 50,4 pkt. Osiągnięty poziom jest o 2,3 pkt. wyższy niż w III kwartale 2023 roku. Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 27 września.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *