Urząd Miasta Poznań odwołał się od własnego pozwolenia na budowę hotelu Mövenpick   INWESTYCJE

Pod koniec listopada Urząd Miasta Poznań, po kilkakrotnych odmowach, wydał pozwolenie na budowę hotelu Mövenpick nad Jeziorem Maltańskim. W grudniu odwołał się od własnej decyzji do wojewody.

Spółka Malta Ski, która jest właścicielem infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze, włącznie z całorocznym stokiem narciarskim, ogłosiła podpisanie umowy z siecią Accor, która ma zarządzać 159-pokojowym hotelem, w kwietniu 2021 r., a otwarty miał zostać w 2023 r. Od początku 2021 r. spółka kilkakrotnie występowała o pozwolenie na budowę hotelu, jednak otrzymywała decyzję odmowną m.in. z powodu braku dostępu do drogi publicznej, należącej do miasta. Ostatecznie pod koniec listopada po uzyskaniu decyzją sądu rejonowego „ustanawiającej wymaganą przepisami służebności drogi koniecznej” otrzymała pozwolenie na rozbiórkę pięciu małych budynków na działce i budowę hotelu. „Formalnie nie dało się tego zablokować” – cytowała poznańska „Gazeta Wyborcza” jednego z urzędników miejskich.

Jednak w połowie grudnia urząd miasta złożył odwołanie do wojewody od swojej decyzji. Od każdej decyzji administracyjnej, w tym od decyzji udzielającej pozwolenie na budowę wydanej w pierwszej instancji, strona postępowania może się odwołać. Miasto, działając jako strona postępowania, ma prawo do odwołania się od decyzji i z tego prawa zdecydowało się skorzystać  – powiedziała „Wyborczej” Magda Albińska, dyrektorka wydziału gospodarki nieruchomościami urzędu miasta.

W treści zażalenia jest m.in. mowa o wątpliwościach dotyczących „akcentu urbanistycznego”, a szczególnie trzeciej kondygnacji budynku. Urzędnicy piszą, że „trudno je uznać za akcent, czyli element wyróżniający, gdyż rzeczywiście jest dodatkową kondygnacją” i formułują obawę, że „niejednoznaczne zapisy obowiązującego miejscowego planu zostały zinterpretowane przez inwestora w oderwaniu od wykształconego przez lata charakteru obszarów nadmaltańskich”.

Jak pisze „GW”: „Urząd miasta wskazuje też, że inwestor powinien uwzględnić rekomendacje dotyczące zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów, które wynikają z audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego, przyjętego przez sejmik. Bo teren nad Maltą jest częścią krajobrazu wschodniego klina zieleni, a stok to dominanta krajobrazowa. Urzędnicy wyjaśniają, że ich celem jest potwierdzenie, czy projekt budowlany przygotowany przez inwestora uwzględnia te wytyczne (…) Wojewoda może utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję, uchylić ją lub umorzyć postępowanie odwoławcze. Jeśli wojewoda uzna odwołanie za uzasadnione, to albo sam rozstrzygnie sprawę, albo przekaże ją do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Natomiast, jeśli uzna odwołanie za bezzasadne, to utrzyma pozwolenie na budowę w mocy i stanie się ono ostateczne”.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *