Start hotelu Gołębiewski w Pobierowie z problemami

Hotel Gołębiewski w Pobierowie, który ma być największym hotelem w Polsce z ok. 1,2 tys. pokojami, a jego otwarcie zapowiadane było już w 2022 r., nadal pozostaje w fazie prac wykończeniowych, do tego powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Gryficach nakazał wstrzymanie budowy. Uznał, że strefa basenów zewnętrznych powstała bez uzyskania pozwolenia na budowę.

Chodzi o pięć obiektów: basen duży, średni, mały, brodzik i zespół jacuzzi. Dla każdego z nich powiatowa inspekcja wydała pięć oddzielnych decyzji, w których stwierdziła samowolę budowlaną. Holding Gołębiewski odwołał się od nich, argumentując, że kompleks basenów nie jest samodzielną inwestycją, tylko stanowi składnik inwestycji, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę budynku hotelowego, jest ściśle powiązany z realizacją hotelu i stanowi teren rekreacji przyhotelowej. Jednak zachodniopomorski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Szczecinie utrzymał w mocy wszystkie zaskarżone postanowienia, uznając, że „obiekty wchodzące w skład kompleksu basenowego nie są wymienione w decyzji o pozwoleniu na budowę budynku hotelowego. Nie obejmuje ich także zatwierdzony w tej decyzji projekt budowlany (nie są one wskazane w projekcie zagospodarowania terenu)”. Holding złożył więc skargę na decyzje WINB do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ale i on ją oddalił.

Serwis Money.pl informuje, że inwestor będzie dążyć do legalizacji samowoli poprzez uiszczenie opłaty legalizacyjnej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie każdej z pięciu części kompleksu basenowego, aby otworzyć cały hotel na wakacje 2024 r. Jednocześnie w odpowiedzi na pytania money.pl Agnieszka Gawińska-Rucińska, radca prawny i członek zarządu Gołębiewski Holding, powołuje się na „prawomocne pozwolenie na budowę całego obiektu hotelowego Gołębiewski” wydane 22 stycznia 2018 r.: „Regułą jest, że proces inwestycyjny dużych obiektów, których budowa zaplanowana jest na kilka lat, ulega bieżącym aktualizacjom, co wymusza pewne modyfikacje pierwotnej dokumentacji projektowej. W toku prowadzonych prac budowlanych nastąpiły odstępstwa od pierwotnie przyjętego projektu. Zakres zmian objętych prowadzonymi procedurami administracyjnymi jest ograniczony i skupiony właściwie głównie wokół poszerzenia kompleksu basenowego na terenie przeznaczonym do rekreacji”.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *