Szkolenia tylko z umową

Autor: Dorota Bilewicz-Bandurska
Kierując pracownika na szkolenie, warto podpisać z nim umowę precyzującą wzajemne zobowiązania stron.

Rzadko zdarza się, aby nowo przyjęty pracownik od razu posiadał wszystkie potrzebne kwalifikacje i umiejęt ności. Dotyczy do zwłaszcza branży hotelarskiej, gdzie praktycznie każdy obiekt ma swoją własną specyfikę. Poza tym podnoszenie poziomu świadczonych usług i poszerzanie oferty wymaga ustawicznego kształcenia wszystkich kadr - zarówno nowo przyjmowanych, jak i pracujących w tym samym miejscu od wielu lat. Szkolenie pociąga za sobą koszty, które w całości lub w znacznej części ponosi pracodawca.

Z jego punktu widzenia to niezbędna inwestycja, która z czasem powinna się zwrócić. Niestety, bywa różnie, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy w branży hotelarsko-gastronomicznej daje się odczuć znaczny odpływ kadr do pracy w krajach Unii Europejskiej. Dla hotelarzy to poważny problem - organizacyjny, bo pozbawieni kadr mają kłopoty w prowadzeniem bieżącej działalności, ale również finansowy, ponieważ nakłady poniesione na wyszkolenie pracownika nie zwracają się.

Pracownika, który postanowił odejść, nie da się wprawdzie zatrzymać, można jednak postarać się zminimalizować ewentualne straty z takim odejściem związane. - Warto o tym myśleć już w chwili, kiedy decydujemy się wysłać kogoś na jakiekolwiek szkolenie - mówi radca prawny Anna Sęktas z warszawskiej kancelarii prawnej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. - Najlepszym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest zawarcie z pracownikiem pisemnej umowy dokładnie określającej prawa i obowiązki obu stron w zakresie szkolenia po rozwiązaniu stosunku pracy.

Decyduje forma zatrudnienia

- Zarówno formy szkolenia, jak i obowiązki pracodawcy mogą się różnić z zależności od tego, na jakich zasadach zatrudniony jest pracownik - zauważa Anna Sęktas. Sytuacja osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę różni się od tej, w jakiej znajduje się zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli umowy-zlecenia, o dzieło bądź zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Pracownik (z umową o pracę) może otrzymać od pracodawcy skierowanie na szkolenie, czyli niejako polecenie podniesienia swoich kwalifikacji. Dotyczy to zarówno form szkolnych (szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, wyższa), jak i pozaszkolnych (kursy, seminaria, staże zawodowe, specjalizacje).

W pierwszym przypadku pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy i płatne zwolnienie z części dnia pracy, ale pracodawca może przyznać dodatkowe świadczenia (zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania itp.) Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

W szkoleniach pozaszkolnych o kosztach decyduje umowa między pracownikiem i pracodawcą. - Jeśli jednak taka umowa nie została zawarta - m [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plKomentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *