IGHP: Hotele w lutym poprawiły swoje wyniki   WYNIKI RYNKOWE

Wyniki hoteli w lutym były na lepszym poziomie niż w styczniu, ale nieco słabszym od uzyskanych w lutym 2023 roku – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Badanie pokazuje, że ferie zimowe okazały się lepsze od prognoz branży.

fot. Adobe Stock

Z odpowiedzi ankietowanych przez IGHP hoteli wynika, że w lutym obiektów z frekwencją poniżej 30 proc. było 18 proc. (14 pp. mniej niż w styczniu), a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 47 proc. (17 pp. więcej niż w styczniu), w tym 14 proc. obiektów powyżej 70 proc. (6 pp. więcej niż miesiąc temu).

Dzięki kontynuacji ferii w lutym, hotele wypoczynkowe mogły się cieszyć względnie dobrymi wynikami i lepszymi niż w styczniu: blisko połowa hoteli (48 proc.) przekroczyła frekwencję 50 proc., w tym 16 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowała z kolei 1/5 hoteli.

Hotele biznesowe poprawiły obłożenie o kilkanaście pp. - 42 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 22 proc. powyżej 70 proc. To wyniki zdecydowanie lepsze niż w styczniu, o 17-18 pp. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 18 proc. hoteli.


Wskaźniki obłożenia niższe od uzyskanych rok temu
Dla ponad połowy hoteli (52 proc.) frekwencja pogorszyła się w stosunku do lutego ubiegłego roku, w tym 1/3 obiektów zanotowała obniżenie o mniej niż 10 pp. 35 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do lutego ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 28 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 13 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych pierwszych. Dla 47 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do lutego ubiegłego roku, w tym 1/3 obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 36 proc. hoteli poprawiło obłożenie, w tym 29 proc. stanowiła grupa z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla 64 proc. wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do lutego ubiegłego roku, w tym 44 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. 1/3 obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 24 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. W lutym goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 27 proc. W hotelach biznesowych wskaźnik ten wyniósł 29 proc. a w wypoczynkowych 20 proc.


Średnie ceny w hotelach rosną, ale coraz wolniej
Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w lutym średnie ceny rosły rok do roku, ale tempo tych wzrostów wyhamowało i wyniki są bardzo zbliżone do danych ze stycznia. Odpowiedzi wskazują, że 59 proc. hoteli podniosło ceny w stosunku do lutego 2023 r., w tym prawie połowa (48 proc.) odnotowała wzrost do 10 proc. 41 proc. hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na marzec wskazują na ożywienie w hotelach biznesowych przy jednoczesnym spadku w obiektach wypoczynkowych. Jest to spowodowane kalendarzem, tj. końcem ferii zimowych i początkiem powrotu klientów biznesowych do hoteli. Dla całej grupy ankietowanych blisko połowa (48 proc. – o 8 pp. mniej niż w styczniu) hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada 14 proc. Zwiększyła się grupa hoteli „środka”, tj. z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 proc. i wyniosła 38 proc. W hotelach biznesowych 47 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., ale powyżej 50 proc. wskazuje tylko 4 proc. Tu wyraźnie dominuje grupa hoteli z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 proc. i wynosi 48 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to ponad połowa (52 proc.) z frekwencją poniżej 30 proc. i już tylko 8 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.


Ferie szkolne lepsze od prognoz
Luty był okresem obejmującym prawie cały miesiąc kalendarzowy ferii szkolnych (zakończone 25 lutego) w podziale na kolejne województwa. Z danych ankietowych wynika, że faktyczne rezultaty okazały się lepsze od prognoz sprzed miesiąca, jak i od wyników uzyskanych w okresie pierwszych dwóch tygodni ferii w styczniu. Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie, 17 proc. uzyskało obłożenie w okresie ferii poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę hoteli, które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej – 39 proc. obiektów. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie było 24 proc. Podobnie jak w styczniu, a także w prognozach z ankiet sprzed miesiąca, hotele biznesowe wypadły w okresie ferii zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. 64 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. odnotowało 18 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych 8 proc. nie sprzedawało oferty, a 1/5 uzyskała obłożenie poniżej 30 proc. 52 proc. obiektów zapełniło się w ponad połowie.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *