Koszty Niepodzielone i Koszty Stałe

Autor: Cezary Sarnecki
Poprzednie dwa artykuły, zamieszczone w listopadowym i grudniowym „HOTELARZU”, zostały poświęcone omówieniu głównych Centrów Zysku – departamentom: POKOJE I GASTRONOMIA (F&B). Teraz analizie zostaną poddane Centra Kosztów.   Centra Kosztów są to jednostki organizacyjne hotelu, które generują wyłącznie koszty, lecz są niezbędne do kompleksowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Według USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry), Centra Kosztów zostały uwidocznione w grupie Kosztów Niepodzielonych (Undistributed Operating Expences) i należą do nich:   1.Departament Administracja i Dyrekcja (Administrative & General Dpt.) 2.Departament Sprzedaż i Marketing (Sales & Marketing Dpt.) 3.Departament Techniczny (Property Operations & Maintenance Dpt.) 4.Media (Utilities)   Ostania grupa kosztów – Media nie jest klasycznym Centrum Kosztów w rozumieniu jednostki organizacyjnej hotelu. Jednakże ze względu na swoją kosztotwórczą wagę została ona wyodrębniona spośród innych Centrów. Cechą charakterystyczną Kosztów Niepodzielonych jest to, że znajdują się w gestii decyzji operacyjnych kierownictwa hotelu. Dlatego Zysk Operacyjny Brutto (Gross Operating Profit – GOP), który jest najważniejszym parametrem mówiącym o sprawności operacyjnej hotelu, obliczany jest po ich uwzględnieniu. Poniżej GOP wykazywane są opłaty związane z zarządzaniem hotelem oraz tzw. Koszty Stałe (Fixed Charges). Koszty Stałe odzwierciedlają politykę właścicieli przedsiębiorstwa w zakresie własności i finansowania rozwoju. Wśród Kosztów Stałych, USALI wyodrębnia koszty:   1.Wynajmu długoterminowego i leasingu 2.Podatków i opłat lokalnych 3.Ubezpieczeń   Po odjęciu od sumy dochodów otrzymanych w Centrach Zysku – Kosztów Niepodzielonych, Opłat za Zarządzanie oraz Kosztów Stałych otrzymujemy Dochód Operacyjny Netto (Net Operating Income), który po pomniejszeniu o rezerwy związane z odpisami na Fundusz Remontowy (Furniture, Fixture & Equipment – FF&E) zamienia się w Skorygowany Dochód Operacyjny Netto (Adjusted Net Operating Income – ANOI). Skorygowany Dochód Operacyjny Netto jest równoważny z EBITDA (Ernings Before Interest,Tax, Depretiation & Amortisation). Aby otrzymać Zysk Netto w Rachunku Zysków i Strat (Statement of Income), należy ANOI pomniejszyć o wartość:   1.Amortyzacji 2.Kosztów finansowych 3.Zdarzeń nadzwyczajnych, o ile miały one miejsce (zyski i straty nadzwyczajne) 4.Podatku dochodowego. Przejdziemy teraz do omówienia poszczególnych elementów Kosztów Niepodzielonych i Kosztów Stałych.   KOSZTY NIEPODZIELONE (Undist ributed Ope ratin g Expen ces )   1.Departament Administracja i Dyrekcja (Administrative & General Dpt) Do komórek organizacyjnych wchodzących w skład tego departamentu zaliczamy: Biuro Dyrektora Hotelu, Księgowość (Księga Główna – General Ledger, oraz pozostałe księgi pomocnicze, w tym: Dział Należności – Accounts Receivable, Dział Zobowiązań – Accounts Payable, kasjerzy), Controlling, Zakupy ogólne, IT, Kontrolę Jakości i Standardów (w tym: BHP, HCCP), Ochronę oraz Kadry i Płace. Koszty osobowe pracowników tych komórek organizacyjnych są zatem elementem kosztów osobowych Departamentu Administracja i Dyrekcja. Zasady naliczania i rozliczania kosztów osobowych są identyczne jak przedstawione w jednym z poprzednich artykułów. W Departamencie Administracja i Dyrekcja rejestruje się wiele kosztów ogólnych dotyczących całej działalności hotelu. Spośród nich warto wymienić:   Koszty audytów i badań sprawozdań finansowych
 • Usługi bankowe
 • Niedobory i nadwyżki kasowe
 • Usługi księgowe, jeżeli usługi te wykonywane są przez firmę zewnętrzną lub też centralnie w korporacji i proporcjonalnie usługą tą są obciążane jednostki lokalne
 • Koszty windykacji należności
 • Opłaty prowizyjne z tytułu płatności kartami kredytowymi
 • Darowizny
 • Usługi kadrowo-płacowe, jeżeli usługi te wykonywane są przez firmę zewnętrzną lub też centralnie w korporacji i proporcjonalnie usługą tą są obciążane jednostki lokalne,
  Koszty utrzymania systemu IT, z wyłączeniem inwestycji kapitałowych
 • Usługi prawnicze
 • Koszty zniszczeń i utraty własności gości hotelowych, w wartości przewyższającej zwrot z polisy ubezpieczeniowej w tym zakresie
 • Opłaty pocztowe i koszty przesyłek
 • Pozostałe usługi doradcze i consultingowe, z wyłączeniem usług ewidencjonowanych w innych departamentach (np. S&M Dpt)
 • Usługi ochrony, jeżeli usługi te wykonywane są przez firmę zewnętrzną
 • Koszty utrzymania samochodów służbowych, innych niż służących do przewozu gości hotelowych (koszty utrzymania samochodów do przewozu gości ewidencjonowane są w Departamencie Pokoje) Koszty powyższe są kosztami unikalnymi dla Departamentu Administracja i Dyrekcja i nie pojawiają się w innych departamentach. Koszty typowe jak np. zużycie materiałów biurowych czy koszty pralni, które są ewidencjonow
[...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
 • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
 • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
 • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
 • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
 • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
 • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
 • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plKomentarze

 • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *