Budowle w budynku a podatek od nieruchomości

Sieci technologiczne wewnątrz hotelowego budynku, parking na dachu – czy umiejscowienie takich obiektów w (na) budynku powoduje, że są jego częścią, czy też stanowią odrębne budowle? Uznanie takich obiektów za samodzielne budowle skutkuje znacznym wzrostem obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości – oprócz podatku od powierzchni użytkowej budynku należy uiścić również (często wyższy) podatek od […]

Czytaj dalej


Świadczenia nabywane od zagranicznych kontra hentów a podatek u źródła w Polsce, cz. 2

W poprzednim numerze poruszona została kwestia wątpliwości, czy dochód zleceniobiorcy z tytułu świadczenia tzw. usług niematerialnych faktycznie osiągany jest na terytorium Polski. W odniesieniu do dochodów osiąganych na terytorium Polski, wskazaliśmy na praktyczne trudności wiążące się z ustaleniem, czy dochód ten stanowi klasyczny zysk przedsiębiorstwa, czy też należy do kategorii należności podlegających opodatkowaniu podatkiem u […]

Czytaj dalej


Świadczenia od zagranicznych kontrahentów a podatek w Polsce

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży hotelowej korzystają niekiedy z nabywanych od zagranicznych kontrahentów świadczeń, takich jak usługi reklamowe, szkoleniowe albo doradcze czy licencji na sprzęt lub oprogramowanie. Niekiedy organy podatkowe domagają się potrącenia podatku u źródła w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych zagranicznym kontrahentom. Czy słusznie? W jakich sytuacjach hotelarze powinni pobierać podatek u źródła? Co […]

Czytaj dalej


Świadczenia zdrowotne w hotelu a podatek od nieruchomości – wybrane kwestie praktyczne

W czerwcowym numerze „Hotelarza” poruszyliśmy temat możliwości obniżenia podatku od nieruchomości w hotelach i innych obiektach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Z uwagi na zainteresowanie, jakie ten temat wzbudził wśród czytelników, w bieżacym numerze zwracamy uwagę na wybrane kwestie praktyczne. Stawka podatku właściwa dla pomieszczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jest obecnie prawie pięciokrotnie […]

Czytaj dalej


Amortyzacja środków trwałych – przegląd interpretacji i orzeczeń

Z amortyzacją środków trwałych do czynienia ma niemal każdy podatnik. W ostatnim czasie sądy administracyjne i organy podatkowe zajmowały się kilkoma istotnymi kwestiami, które mogą mieć wpływ na amortyzację dokonywaną przez podatników działających w branży hotelarskiej. Poniżej prezentujemy wybrane stanowiska sądów administracyjnych i organów podatkowych. AMORTYZACJA CZĘŚCI BUDYNKU W praktyce zdarzają się sytuacje, w których […]

Czytaj dalej


Świadczenia zdrowotne w hotelu mogą obniżyć… podatek od nieruchomości

Właściciele obiektów hotelowych są zobowiązani do płacenia podatku od nieruchomości. Najczęściej najwyższej stawki, przewidzianej dla powierzchni gospodarczych. Nie wszyscy przedsiębiorcy działający w tej branży wiedzą jednak o możliwość obniżenia podatku od nieruchomości. Mają na to szanse, jeśli budynek lub pomieszczenia wykorzystywane są na cele związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jeśli zatem w hotelu znajduje się […]

Czytaj dalej


RACHUNKOWOŚĆ WEDŁUG USALI cz. V – Zarządzanie wynikami hotelu przez pryzmat zmienności kosztów

Problematyka zarządzania wynikami hotelu w oparciu o zmienność kosztów nie jest jeszcze dobrze rozpoznana wśród hotelarzy – zwłaszcza tych, którzy kierują obiektami niezależnymi. Brak znajomości tego zagadnienia prowadzi do intuicyjnego zarządzania wynikiem obiektu i w czasach trudnego rynku (wzrost liczby obiektów, koncentracja sieciowa, presja na obniżanie cen, oszczędności wprowadzane przez korporacje, nowe kanały sprzedażowe) może […]

Czytaj dalej


Nabycie działek inwestycyjnych – o czym trzeba pamiętać, żeby uniknąć problemów z fiskusem

Zakup odpowiedniej działki pod budowę hotelu ma strategiczny wpływ na powodzenie inwestycji. Takie transakcje zawierają zarówno mali inwestorzy prowadzący jednoosobową działalność, jak i duże spółki kapitałowe. Kwestie związane z ich opodatkowaniem na pierwszy rzut oka mogą nie budzić wielu wątpliwości – chodzi przecież o „zwykły” grunt. Jednak można wpaść w pułapkę. Sprzedaż niezabudowanej działki podlega […]

Czytaj dalej


VAT od samochodów po 1 kwietnia

O przydatności samochodu jako narzędzia wykorzystywanego w przedsiębiorstwie nikogo nie trzeba przekonywać, także w takich branżach jak hotelarstwo, a nawet bardziej gastronomia. 1 kwietnia tego roku doszło do małej rewolucji w zakresie odliczania VAT od samochodów osobowych używanych w ramach działalności gospodarczej. fot. Pescador, Pixabay Tego dnia w życie weszły nowe przepisy dotyczące możliwości odliczenia […]

Czytaj dalej


Ubezpieczenie, leasing i broker

We wcześniejszych odcinkach cyklu poznaliśmy już zasady obowiązujące przy leasingu. Inną istotną kwestią jest ubezpieczenie zarówno przedmiotów leasingu, jak i całego posiadanego majątku. Co trzeba o tym wiedzieć? I czy warto korzystać przy tej okazji z brokera ubezpieczeniowego. Taka sytuacja. Hotelarz poprzez leasing zamierza nabyć wyposażenie restauracji hotelowej. Przedstawiciel towarzystwa leasingowego proponuje mu ubezpieczyć od […]

Czytaj dalej