Płać za telewizor i płacz

Właściciele obiektów noclegowych w związku z wyposażeniem pokoi w telewizory. Na naszej stronie internetowej e-hotelarz.pl zamieściliśmy również petycję do parlamentu dotyczącą zmiany zasad opłat abonamentowych oraz z tytułu praw autorskich dla hoteli. Przekazanie petycji uniemożliwił nam ubiegłoroczny rozwój sytuacji na scenie politycznej. Nie zapomnieliśmy jednak o sprawie telewizorów w obiektach noclegowych.

Szanowny Panie Senatorze

Małopolska Izba Hotelarska "Gremium" w Krakowie wnosi o uregulowanie i ujednolicenie w Polsce opłat pobieranych od właścicieli hoteli za retransmisję programów telewizyjnych w pokojach hotelowych. Problem ten pozostaje nieuregulowany od wielu lat. Polska jako członek Unii Europejskiej winna przyjąć te same uregulowania, jakie obowiązują w Unii. Tymczasem na naszym rynku działa kilkanaście organizacji zbiorowego zarządzania żądających opłat tytułem praw autorskich i pokrewnych (spis w załączniku), mimo iż każdy telewizor w pokoju hotelowym jest opłacany jak przez abonenta prywatnego opłatą radiowo-telewizyjną zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz dyrektywą 2001/29/WE.

Nieuregulowana pozostaje w Polsce kwestia organizacji uprawnionych do pobierania opłat autorskich. Nie możemy zgodzić się z tym, iż tytułem odtwarzania programu telewizyjnego w pokoju hotelowym mają prawo zgłosić się do nas i pobierać opłaty kilka lub kilkanaście organizacji, których zakres ochrony utworów jest niejasny lub wręcz pokrywający się, co znowu jest sprzeczne z dyrektywą ww. i uregulowaniami Unii Europejskiej.

Dlatego jako Małopolska Izba Hotelarska "Gremium" wnosimy o stworzenie podstaw prawnych do funkcjonowania jednej opłaty zawierającej w sobie wszelkie należności za posiadanie odbiorników RTV i publiczne odtwarzanie programów telewizyjnych w pokojach hotelowych zgodnie z zasadami Unii Europejskiej a Minister Kultury winien określić górny pułap obowiązującej stawki.

List podpisał prezes zarządu Małopolskiej Izby Hotelarskiej "Gremium" Jacek Czepczyk.

W załączniku do listu wymieniono wybrane firmy pobierające opłaty tytułem praw autorskich i pokrewnych, taki jak: ZAIKS, Stoart, Stowarzyszenie Filmowców, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych, Międzynarodowa Konfederacja Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów, Międzynarodowe Biuro Stowarzyszeń Zarządzających Prawami do Nagrań i Reprodukcji Mechanicznej.

W przyszłym miesiącu poinformujemy Państwa o dalszych krokach, jakie podjęliśmy w tej sprawie. Dziś prezentujemy obszerne fragmenty listu, jaki Małopolska Izba Hotelarska "Gremium", z którą współdziałamy w sprawie zmiany zasad opłat abonamentowych, skierowała do senatora Tomasza Misiaka, przewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej oraz do Jerzego Straszewskiego, prezesa zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *