Zarządzanie i marketing w sektorze HoReCa na SGH

Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej uruchamia podyplomowe studia Zarządzanie i marketing w sektorze HoReCa. Ich celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom efektywnie współpracować z podmiotami świadczącymi usługi w branży hotelarskiej i gastronomicznej lub zarządzać nimi oraz skutecznie eliminować błędy i marnotrawstwo.

Dwusemestralny program obejmuje 192 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych. Słuchacze uczyć się będą m.in. o zakładaniu działalności gospodarczej, źródłach finansowania, roli dostawców i budowaniu relacji z nimi, konfliktach i nieetycznych zachowaniach w branży, franczyzie i licencji jako formach rozwoju, warunkach zapewnienia jakości, specyfice marketingu HoReCa, wyróżnianiu i pozycjonowaniu ofert, kształtowaniu i komunikowaniu cen. Dla uczestników zaplanowano wizyty studyjne w cenionych restauracjach i hotelach. Słuchacze zespołowo pracować będą nad strategią rozwoju wybranych podmiotów z sektora HoReCa oraz projektem zintegrowanej komunikacji marketingowej dla nich. Tak opracowane projekty doradcze stanowić będą obok egzaminu warunek ukończenia studiów. – To kierunek, który kształci, jak prowadzić sprawne i rentowne przedsiębiorstwo w branży HoReCa, biorąc pod uwagę kompleksowość procesu: zarządzanie ludźmi, finanse, jakość produktów i usług, PR i marketing, prawo, zarządzanie kuchnią itd. – mówi partner merytoryczny studiów Agnieszka Małkiewicz, właścicielka firmy AM HoReCa Communications wyspecjalizowanej w PR i komunikacji marketingowej oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem w branży HoReCa. W gronie wykładowców znajdą się profesorowie i eksperci z SGH oraz wieloletni praktycy. Oficjalna lista wykładowców i firm współpracujących zostanie przedstawiona we wrześniu. Studia ruszą od października przy Katedrze Rynku, Marketingu i Jakości. Kierownikiem programu jest dr hab. prof. SGH Teresa Taranko. Uczestnikami studiów mogą być osoby z dyplomem studiów licencjackich lub wyższych. Rekrutacja kandydatów jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. – Inicjatywa uruchomienia tego typu studiów powstała z potrzeby podmiotów aktywnych w tym sektorze. Obserwacja sytuacji w branży i doświadczenia partnerów merytorycznych tych studiów ujawniły istnienie pewnej luki wiedzy na rynku w obszarze zarządzania biznesem w sektorze HoReCa. Widać to choćby po zjawisku powstawania wielu podmiotów na rynku, które potem na nim sobie nie radzą – mówi dr hab. Teresa

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *