Inwestycja w Polskę

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski wyniósł w ubiegłym roku 13,7 mld euro. Według szacunków Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) do końca grudnia 2008 roku wzbogacimy się o kolejne 15 miliardów.Polska należy do pierwszej dziesiątki naj­bardziej docenianych przez inwestorów kra­jów świata. Jednak na zainteresowanie ze strony zagranicznych firm mogą liczyć tylko te regiony, które spełniają odpowiednie wy­magania. Z ostatniego raportu Instytutu Ba­dań nad Gospodarką Rynkową wynika, że najbardziej atrakcyjnymi województwami są: śląskie, dolnośląskie i mazowieckie. Na sza­rym końcu plasują się z kolei: świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie.

Źródło: ŻYCIE WARSZAWY(2008-05-30) str.: 19

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.