Hotelarze szykują się na przyjęcie pątników

Gość gospodarzowi świętym -takie zawołanie szykują na naj­bliższy czas hotelarze zrzeszeni w stowarzyszeniu "Gremium". Ich ambicją jest, by z Krakowa uczynić wielkie miejsce piel­grzymkowe. Przewidują bo­wiem, że Kraków odwiedzi fala pątników w związku z beatyfi­kacją Ojca Świętego Jana Pawła II. Tymczasem tylko jeden hotel w mieście jest w pełni przystoso­wany do potrzeb osób niepeł­nosprawnych. Bariery architek­toniczne są także w wielu koś­ciołach.Co roku około 7 mln Pola­ków pielgrzymuje do różnych miejsc kultu. Polscy pielgrzymi stanowią 3-5 proc. wszystkich chrześcijańskich pątników i 20 proc. pielgrzymujących Euro­pejczyków - wynika z badań Zakładu Geografii Religii Uni­wersytetu Jagiellońskiego.

Źródło: POLSKA - GAZETA KRAKOWSKA(2008-06-09) str.: 8

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *