Igrzyska pod specjalnym nadzorem?

Międzynarodowe sieci hotelarskie, które mają obiekty w Pekinie, zmuszono do zainstalowania w pokojach aparatury umożliwiającej szpiegowanie — w szczególności zagranicznych dziennikarzy. Informuje o tym amerykań­ski senator Sam Brown­back, powołując się na do­niesienia hotelarzy. Twierdzi, że hotele z zagra­nicznym kapitałem w Peki­nie zostały zmuszone przez chińskie władze do zainsta­lowania aparatury szpie­gowskiej. Ma ona umożliwić podsłuchiwanie rozmów te­lefonicznych oraz monito­ring poczty e-mailowej. Według senatora hotelom, które zainwestowały w Chi­nach miliony dolarów, złożona została propozycja "nie do odrzucenia". Nakazano im współpracę z chińskim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego. Pod szczegól­nym nadzorem chińskich służb mają się znaleźć spor­towcy, dziennikarze oraz ak­tywiści organizacji pozarzą­dowych. Zagraniczni dziennikarze nie będą mogli w pełni swobodnie korzystać z interne­tu. Wcześniej chińskie wła­dze zapowiadały pełen do­stęp do sieci. Komitet Organizacyjny Pe­kińskich Igrzysk poinformo­wał jednak, że nadal zablo­kowane będą strony inter­netowe nielegalnego w Chi­nach ruchu Falungong jak i innych grup, którym wła­dze w Pekinie są niechętne.

Źródło: DZIENNIK ELBLĄSKI (2008-07-31) str.: 7

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *