Kamienice przy Próżnej: albo hotel, albo biurowiec

Warimpex, austriacka firma, która jest właścicielem dwóch kamienic przy Próżnej wciąż nie może się zdecydować, co z nimi począć. Z jednej strony stara się o pozwolenie na bu­dowę hotelu Le Palais z 79 po­kojami, z drugiej nie wyklu­cza zmiany projektu i urzą­dzenia tam biur. Stosunek firmy do projektu dobitnie ujął Christian Fojtl, członek zarządu spółki. - Wy­bierzemy tę opcję, która bę­dzie korzystniejsza dla akcjo­nariuszy. Ostateczna decyzja powinna zapaść w najbliż­szych tygodniach. Wiele wska­zuje na to, że jesienią będzie już jasne, w co zamienią się podupadłe kamienice. Spółka jest już po procesie uzgodnień z konserwatorem i wystąpiła o pozwolenie na budowę hote­lu - powiedział Fojtl.

Źródło: DZIENNIK - WARSZAWA (Nieruchomości)(2008-09-02) str.: 26

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.