Szukają pieniędzy na Termy Maltańskie

70 mln zł - tyle brakuje miastu, by zrealizować cary projekt term mal­tańskich. Dlatego spółka Termy Mal­tańskie wystawi na przetarg teren pod budowę hotelu, a miasto sprze­da obligacje. Termy wybuduje firma Alstal Bu­downictwo Alojzy Szczupak, która zapewniła, że upora się z zadaniem w ciągu 36 miesięcy, czyli do 7 sier­pnia 2 Oil r. Zegar zaczął tykać, a poz­wolenie na budowę zostało unieważ­nione. - Nie sam projekt, tylko poz­wolenie - zaznacza Beata Kocięcka, dyr. Biura Nadzoru Właścicielskie­go Urzędu Miasta. - Wykonawca mu­si doprojektować pewne sprawy, jak na przykład kwestie związane z miej­scami parkingowymi. Miasto nie stra­ci więc pieniędzy, które już w niego włożyło - uspokaja Kocięcka. Do spółki Termy Maltańskie (wię­kszość udziałów w niej ma miasto) należy teren, na którym powstanie aquapark i hotel. Jak mówi prezes spółki Magdalena Wesołowska, największym problemem jest brak pie­niędzy na realizację przedsięwzięcia.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - POZNAŃ (2008-09-16) str.: 5

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.