Nowa Cepelia dłużej negocjowana

O miesiąc przedłużono wyłączność w negocjacjach dla firmy CDI na budowę w miejscu Cepelii centrum hotelowo-kongresowo-rozrywkowego. List intencyjny z Centrum Development & Invest­ments Polska, właścicie­lem dawnych Domów To­warowych Centrum, pod­pisano w częstochowskim urzędzie miasta 12 czerwca. - Umowa ramo­wa, precyzująca zasady współpra­cy oraz kluczowe elementy inwe­stycji, ma być podpisana do końca września-zgodnie deklarowali wte­dy prezydent Tadeusz Wrona oraz prezes CDI Tomasz Chenczke. Ter­min okazał się zbyt optymistyczny. - Wyłączność dla CDI została przedłużona o miesiąc, tym samym nego­cjacje potrwają do końca październi­ka - mówi Tomasz Jamroziński z biu­ra prasowego magistratu. - Do roz­wiązania jest jeszcze kilka kwestii. To zbyt kosztowne przedsięwzięcie, aby popełnić najmniejszy błąd - dodaje enigmatycznie.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - CZĘSTOCHOWA (2008-10-11) str.: 3

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *