Przedwojenna willa Śreniawa stanie się…

Wyburzyć przedwojenną willę Śreniawa przy ul. Ejsmonda 2, uznawaną przez konserwato­rów zabytków za obiekt cenny dla kultury, chciałby właściciel połączonego z nią Hotelu Nad­morskiego w Gdyni. Umożli­wiłoby to mu dobudowanie do hotelu nowej części z urzą­dzeniami do odnowy biolo­gicznej i rekreacji. Gdyńscy sa­morządowcy mówią tym pla­nom "nie". Objęli już budynek ochroną konserwatorską w przegłosowanym przez Radę Miasta planie zagospodarowa­nia przestrzennego okolic ul. Ejsmonda. Sprawa skończy się w Wojewódzkim Sądzie Admi­nistracyjnym, bo dotychcza­sowe odwołania właściciela Hotelu Nadmorskiego od tej decyzji nic nie dały. - Wniosek sądowy jest właś­nie w opracowaniu - mówi Krzysztof Sampławski, właści­ciel spółki Hadex, zarządzają­cej Hotelem Nadmorskim i willą Śreniawa. - Trafi do WSA

Źródło: POLSKA - DZIENNIK BAŁTYCKI (2008-12-16) str.: 7

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.