Zamek w Niemodlinie powoli wraca do życia

Już w maju na zamek ma wejść ekipa, która zabez­pieczy najbardziej znisz­czone części dawnej rezy­dencji książąt niemodliń­skich. Najpierw naprawiony zo­stanie zniszczony w kilku miejscach dach, zabezpie­czenia wymagają też mury przyzamkowej kaplicy. - Później weźmiemy się do wzmacniania oraz im­pregnowania ścian i stro­pów - powiedziała Mag­dalena Dąbrowicz-Rzeczycka, prezes Fundacji Zamku Książąt Niemodliń­skich, która zajmuje się od­budową zabytkowego kom­pleksu. Fundację założono z ini­cjatywy łódzkiego Instytu­tu Postępowania Twórcze­go, który kupił zamek w 2006 roku. Powołana do życia w styczniu orga­nizacja będzie zarządzać za­bytkiem do momentu jego odbudowy. Pierwsze prace konser­watorskie wyceniono na 2,5 mln złotych. Pieniądze wy­łoży fundacja.

Źródło: NOWA TRYBUNA OPOLSKA (2009-04-29) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *