GRUPA LAVAZZA OGŁASZA WYNIKI FINANSOWE ORAZ PLAN OSIĄGNIECIA NEUTRALNOŚCI WĘGLOWEJ DO 2030 ROKU

Przychody w wysokości ponad 2 mld EUR w 2020 r. oraz cash flow z działalności operacyjnej
w wysokości 125 mln EUR, podobnie jak w 2019 r., potwierdzają solidność finansową Grupy.

Kryteria ESG są w coraz większym stopniu uwzględniane w strategii Grupy, a w drodze do neutralności węglowej osiągnięto już pierwszy kamień milowy. Na działania w tym kierunku przeznaczono około 50 mln EUR w latach 2020-2021.

Warszawa, 6 kwietnia 2021r. - Grupa Lavazza przy okazji prezentacji wyników za 2020 r., ogłosiła tzw. „Roadmap to zero”, ambitny plan całkowitej neutralizacji śladu węglowego Grupy do końca 2030 r.. Na osiągnięcie tego celu przeznaczono około 50 mln EUR w latach 2020-2021.

W 2020 r., mając za tło bardzo złożony kontekst gospodarczy i społeczny, w którym Covid-19 poważnie uderzył w światową gospodarką, Grupa odnotowała obrót w wysokości 2,085 mld EUR i cash flow z działalności operacyjnej w wysokości 125 mln EUR, podobnie jak w 2019 r. oraz solidny wzrost sprzedaży detalicznej na swoich głównych rynkach.

Opieramy nasze podejście do tego trudnego okresu na trzech priorytetach: zdrowie i bezpieczeństwo osobiste, ciągłość biznesowa oraz przyszły rozwój”- powiedział Antonio Baravalle, CEO Grupy Lavazza.
„W 2020 roku osi
ągnęliśmy dobre wyniki pomimo trudnego czasu -, kontynuowaliśmy rozwój naszych projektów i nadal patrzyliśmy w przyszłość, inwestując i koncentrując się na innowacjach i zrównoważonym rozwoju, które są coraz ważniejsze dla naszej strategii”

Grupa jest zdeterminowana, by nadal włączać kryteria ESG do swojej działalności biznesowej, wdrażając strategię zrównoważonego rozwoju środowiskowego skoncentrowaną na neutralności węglowej
i gospodarce o obiegu zamkniętym, zgodnie z Agendą ONZ 2030 podpisaną w 2017 r.

Lavazza działa w tym kierunku w różnych obszarach, jednym z nich jest ogłoszenie tzw. “Roadmap to Zero” - zamiaru całkowitego zneutralizowania śladu węglowego Grupy Lavazza do końca 2030 r., poprzez zastosowanie trójstronnego podejścia: monitorowania i pomiarów emisji, bieżących procesów mających na celu poprawę wydajności i zmniejszenie skutków oraz kompensowanie pozostałych emisji, których nie można zredukować.

Ten ambitny plan pozwolił już Grupie osiągnąć ważny kamień milowy pod koniec 2020 roku: zerowy wpływ bezpośredniej emisji CO2 generowanej przez wszystkie działania firmy, w tym zakłady produkcyjne, biura, sklepy flagowe, pojazdy korporacyjne (zakres 1) oraz z emisji pośrednich generowanych przez zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepła i pary (zakres 2). Do końca 2030 r. emisje pośrednie zostaną skompensowane w całym łańcuchu dostaw (zakres 3), od ziaren kawy po pakowanie, logistykę i utylizację.

Jeden z kluczowych kamieni milowych do osiągnięcia przed 2030 r. to zrównoważone pakowanie. Do końca 2025 r. całe portfolio opakowań będzie nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania: zrównoważony rozwój pozostaje jednym z filarów procesów innowacyjnych opracowanych przez jednostkę badawczo-rozwojową Grupy w oparciu o koncepcję Sustainable by Design oraz zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

Globalna Grupa jest odpowiedzialna nie tylko za środowisko, ale także za społeczności, w których i z którymi działa. Takie jest myślenie leżące u podstaw alokacji przez Grupę Lavazza w 2020 r. 10 mln EUR na projekty wspierające opiekę zdrowotną i edukację najbardziej potrzebujących grup społecznych we włoskim regionie Piemontu. Ponadto, przeznaczono kolejne 2,5 mln EUR na wsparcie lokalnych społeczności w innych regionach Włoch i za granicą. Zapewniono również ciągłość działania w czasie pandemii, podczas której główną troską było bezpieczeństwo pracowników, których wysiłki zostały nagrodzone premiami celowymi
w łącznej wysokości ponad 4,5 mln EUR wypłaconych w 2020 roku.

Jeżeli chodzi o wyniki biznesowe w 2020 roku, Grupa Lavazza odnotowała dobre wyniki, mimo że COVID-19 i związane z nim restrykcje w różnych krajach miały znaczący wpływ na wyniki operacyjne.

Rok 2020 rozpoczął się bardzo dobrze, a potem wybuch pandemii zmienił wszystko ”- powiedział Antonio Baravalle, CEO Grupy Lavazza . „Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników, pomimo trudności ostatniego okresu, przy niewielkim spadku przychodów, utrzymania poziomu gotówki zasadniczo takiego samego jak
w 2019 r. oraz pozytywnej sytuacji finansowej netto. Nasz wzrost był znacznie powyżej średniej rynkowej, zarówno w kanale detalicznym, jak i w naszych głównych obszarach geograficznych
.”

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Lavazza odnotowała przychody w wysokości 2,085 mld EUR, nieznacznie mniej niż 2,2 mld EUR w 2019 r. (-5%). Pod względem marż zysk Ebitda Grupy na koniec 2020 roku wyniósł 253 mln EUR wobec 291 mln EUR w 2019 roku (-13%). Ebitda netto darowizn spadła o 8,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk netto wyniósł 73 mln EUR w porównaniu do 127,4 mln EUR w 2019 r. Wynik ten był efektem zarówno realnych trudności, jakie wystąpiły w ciągu roku, ale także w wyniku decyzji Grupy o dalszym inwestowaniu i przeznaczeniu środków na bezpieczeństwo, ochronę i premie dla pracowników, darowizny na wsparcie społeczności, projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju, badania i rozwój oraz ulepszanie systemów informatycznych i zdolności produkcyjnych. Po odjęciu środków przeznaczonych na bezpieczeństwo i ochronę osobistą oraz darowizn na wsparcie społeczności lokalnych, zyski netto w 2020 roku spadły o 34% w stosunku do 2019 roku.

Sytuacja finansowa netto jest dodatnia i wynosi 102 mln EUR (w porównaniu z 31 grudnia 2019 r., kiedy to była dodatnia na poziomie 82,1 mln EUR), przy cash flow z działalności operacyjnej w wysokości 125 mln EUR, podobnie do roku 2019, co potwierdza stabilność finansową Grupy.

Grupa odnotowała + 17,3% wzrost przychodów w kanale detalicznym, przy wzroście znacznie powyżej średniej rynkowej na kluczowych rynkach i we wszystkich segmentach - Palona&Mielona, Kapsułki, Ziarna.
W szczególności liczby potwierdzają trend wzrostowy w segmencie kawy ziarnistej, najbardziej dynamiczny w branży, który odnotował wzrost o + 30,1%, czyli o 10 punktów procentowych wyższy niż rynek referencyjny (+ 20,1%). Biorąc pod uwagę 15 kluczowych rynków, Grupa Lavazza zajmuje pozycję lidera w segmencie Ziaren z udziałem wartościowym 15,1%.

Również na poziomie geograficznym Grupa odnotowała doskonałe wskaźniki wzrostu kanału detalicznego: w Niemczech (+ 35%), Stanach Zjednoczonych (+ 22%), Wielkiej Brytanii (+ 15%), Rosji (+ 30%) i Polsce(+ 10%) podczas gdy kluczowe rynki Grupy, takie jak Włochy i Francja, wzrosły o ponad + 7%.

Wzrost w kanale detalicznym częściowo zrównoważył znaczące i nieuniknione skurczenie się biznesu
w segmencie Out Of Home (Food Service -40%, Office Coffee Service -30%) spowodowane lockdownem, zamykaniem kawiarni i restauracji oraz zmniejszonym zużyciem w biurach dzięki pracy zdalnej. Spowolnienie w branży jest wynikiem wyjątkowej i nieprzewidywalnej negatywnej sytuacji, która nie wpłynęła na strategię rozwoju Grupy, nawet w tym sektorze.

W 2020 roku nie ograniczaliśmy naszej działalności i nadal inwestowaliśmy we wszystkie dotychczasowe działania, dając pozytywny sygnał w walce z pandemią poprzez darowizny na wsparcie lokalnych społeczności, w których działa Grupa”- kontynuował Antonio Baravalle. „Pierwsze miesiące 2021 roku, choć zachęcające, nadal okazały się skomplikowane i jesteśmy pewni, że mamy solidność i determinację, aby sprostać przyszłym wyzwaniom i kontynuować rozwój naszej Grupy, wsparty solidnymi zasobami, spójną strategią iumiejętnościami naszych pracowników.

Wreszcie, w 2021 roku Grupa Lavazza nadal pozostaje najlepszym pracodawcą we Włoszech, dzięki ciągłemu doskonaleniu skoncentrowanemu na ludziach i ciągłemu dążeniu do doskonałości w procesach i strategiach zarządzania zasobami ludzkimi.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *