Hotel Narvil po stratach roku 2020 w tym chce wyjść na zero

W ub.r. przychody 332-pokojowego hotelu konferencyjnego Narvil w Serocku spadły do 16,4 mln zł z 61,4 mln zł w 2019 r. Strata netto wyniosła 9,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej hotel zanotował 13,1 mln zł zysku. W tym roku hotel chce wyjść na zero, a w przyszłym planuje osiągnąć przychody na poziomie 48 mln zł i wynik operacyjny ok. 12 mln zł. W ub.r. zwolniono połowę załogi.„Okoliczności, jakie wywołała pandemia COVID-19, zdecydowanie wpłynęły na zwiększenie popytu na usługi świadczone w hotelu Narvil ze strony gości indywidualnych. Segment gości konferencyjnych praktycznie został wyeliminowany” – informuje zarząd spółki w swoim rocznym sprawozdaniu. Przychody z noclegów spadły z 18,9 mln w 2019 r. do 5,9 mln w ub.r., z gastronomii z 41,5 do 9,6 mln, a z usług SPA z 1,4 mln do 865 tys. Jeszcze za pierwsze dwa miesiące ub.r. Narvil odnotował dodatni wynik operacyjny na poziomie 1,4 mln zł. Od 15 marca do 15 maja hotel był zamknięty i przynosił straty na poziomie 1,1 mln miesięcznie.

Kolejne osiem miesięcy (od 15 maja do grudnia) pomimo tymczasowo luzowanych obostrzeń pozwoliły na osiągnięcie średnio miesięcznej sprzedaży jedynie na poziomie 1,2 mln (2 mln w miesiącach letnich), „co jednak pomimo szeroko zakrojonej optymalizacji kosztów nie zapobiegło stracie w wysokości 1 mln miesięcznie”. Zatrudnienie na koniec grudnia 2020 r. spadło do 105 osób z 210 osób na koniec 2019 r. Koszty redukcji personelu wyniosły blisko 1,18 mln zł. „Rok 2021 ponownie przyniósł narastającą falę pandemii, powodującą zamknięcie hotelu na okres dwóch miesięcy (styczeń, kwiecień).

W lutym i marcu wystąpiły małe ulgi w obostrzeniach, co pozwoliło wygenerować przychody na poziomie 300 tys. miesięcznie”. Za pierwsze cztery miesiące tego roku strata wyniosła 1079 tys. miesięcznie. Łączne przychody w okresie styczeń-maj wyniosły 1,5 mln. „Natomiast w czerwcu nastąpił znaczny wzrost i można prognozować, że zostanie osiągnięty poziom 2,5 mln na koniec miesiąca”, na podobne przychody hotel liczy w kolejnych letnich miesiącach. Pomimo praktycznie wyłączonych z działalności pierwszych czterech miesięcy spółka nie zakłada straty w 2021 r. „Osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie zerowym jest wynikiem prawdopodobnym, gdyż w przypadku uwalniania gospodarki, [wprawdzie] pobyty konferencyjne firm będą organizowane w stopniu raczej ograniczonym, natomiast silna aktywizacja rynku gości indywidualnych może w znacznym stopniu przyczynić się do uniknięcia straty”.

Generalnie „sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Kapitał własny na 3 grudnia 2020 r. wykazuje wysoką wartość dodatnią, a spółka posiada znaczące nadwyżki środków pieniężnych na obsługę zadłużenia”. Otwarty w 2012 r. Narvil – którego koszt budowy, według szacunków, wyniósł ok. 160 mln zł – należy do rodziny Adamkiewiczów, właścicieli firmy farmaceutycznej Adamed. Posiadany majątek hotelu został sfinansowany kapitałami własnymi w 60 proc. i zobowiązaniami w 40 proc. •

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *