16 najlepszych sieciowych produktów turystycznych

Wyłoniono 16 wojewódzkich laureatów konkursu organizowanego w ramach największego projektu szkoleniowo-doradczego dla branży turystycznej „Turystyka – wspólna sprawa”. Kapituła oceniła najlepsze pomysły na produkty turystyczne powołane do życia przez regionalne grupy partnerskie działające w ramach projektu.

 

Oceniane były jednak nie tylko produkty turystyczne, lecz również same grupy partnerskie. Celem konkursu jest bowiem stymulowanie aktywności grup oraz stworzenie warunków dla promocji najlepszych produktów turystycznych i rozwoju współpracy partnerów w przyszłości.

 

W województwie dolnośląskim zwyciężyła grupa „Między złotem a srebrem. Odkrywamy atrakcje Ziemi Ząbkowickiej”. W ramach produktu turystycznego „Weekend na Ziemi Ząbkowickiej” turyści będą mogli skorzystać z dwóch produktów: „Złoty Weekend na Ziemi Ząbkowickiej” oraz „Srebrny Weekend na Ziemi Ząbkowickiej”. Turyści, którzy sami będą chcieli stworzyć własny program pobytu, skorzystają ze Złotej Karty Rabatowej. Dzięki niej uzyskają zniżki w wybranych obiektach.

 

Laureatem w województwie kujawsko-pomorskim została grupa „Na Piastowskim Szlaku”. Główną atrakcją produktu „Twoje zdrowie z Soli i kujawskiej roli” jest pakiet usług związanych z turystyką uzdrowiskową w Inowrocławiu i okolicach. Poza pobytem w sanatoriach, odwiedzający będą mieli możliwość wzięcia udziału w rejsie Notecią i Jeziorem Szarlejskim, a także odbycia przejażdżki konnej szlakiem legend z prapoczątków Polski.

 

W województwie lubelskim zwyciężyła grupa „W krainie lessowych wąwozów”. Oferuje ona turystom ponad 100 atrakcji, a wśród nich między innymi możliwość skorzystania ze zdrowotnych właściwości uzdrowiska w Nałęczowie, czy uczestnictwo w cyklu imprez kulturalnych takich jak: Festiwal Wokalny „Belcanto” w Nałęczowie oraz Festiwal Filmu i Sztuki w Kazimierzu Dolnym i Janowcu.

 

W województwie lubuskim zwyciężyła „Grupa Militarna”. Oferuje ona turystom organizację spływów kajakowych, rajdów rowerowych, pieszych, samochodowych, przejazdów na quadach, gier terenowych z wykorzystaniem fortyfikacji, lasów i szlaków wodnych w okolicy Międzyrzecza.

 

Laureatem w województwie łódzkim została grupa „Termy Uniejów”. Produkt przygotowywany przez grupę opiera się na wykorzystaniu wód termalnych. Atutem jest atrakcyjne położenie w dolinie rzeki Warty oraz w pobliżu uniejowskiego zamku. Na turystów czekają: otwarta pływalnia, obiekty gastronomiczne z tarasami rekreacyjnymi oraz kompleks edukacyjno-turystyczno-rekreacyjny „Wrota Czasu”.

 

Laureatem w województwie małopolskim została grupa „Beskid Zielony. Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan”. Członkowie w ramach projektu przygotowali kilka podproduktów, między innymi: „Mona Lisa Beskidów” – produkt związany z turystyką kulturową, „W Krainie Wysowianki” – oferta związana z turystyką uzdrowiskową na terenie miejscowości Wysowa Zdrój i Wapienne, „Hucuł i nie tylko” – produkt promujący turystykę aktywną w oparciu o Stadninę Koni Huculskich i Zalew na Klimkówce.

 

Zwycięzcą w województwie mazowieckim została grupa partnerska „Chopin 2010”. Atrakcjami produktu „Mazowsze Chopina” są miejsca związane z życiem i twórczością pianisty, takie jak: wycieczki po muzeach, koncerty, recitale, przejazdy zaprzęgiem konnym na trasie z Żelazowej Woli do Sochaczewa i Brochowa. Wszystkie trasy wycieczkowe będą jednolicie oznakowane.

 

Grupa „Fajny Brzeg i...” została laureatem konkursu w województwie opolskim. W ramach produktu oferuje ona szereg atrakcji turystycznych w zależności od grupy turystów. Do największych z nich można zaliczyć obiekty dziedzictwa kulturowego takie jak: Muzeum Piastów Śląskich, renesansowy Ratusz Miejski, brzeską Starówkę oraz „Szlak Polichromii Brzeskich”.

 

W województwie podkarpackim laureatem konkursu została grupa „Szlak Naftowy”. Ideą produktu było połączenie ze sobą miejsc związanych z narodzinami i historią przemysłu naftowego. Szlak wiedzie zarówno przez skanseny i muzea, w których zlokalizowano i urządzono ekspozycje poświęcone historii przemysłu naftowego, jak i miejsca, gdzie w czynnych jeszcze kopalniach znajdują się ocalałe, zabytkowe urządzenia naftowe.

 

W województwie podlaskim wygrała grupa „Z biegiem czasu z nurtem rzeki Bug”. Jej członkowie planują stworzenie szlaków: wodnego, pieszego i rowerowego z Niemirowa do Głęboczka. Szlak łączyć będzie obiekty zabytkowe, sakralne i przyrodnicze Doliny Bugu i funkcjonuje w oparciu o tak zwane wyprawy tematyczne. Na całym obszarze Nadbużańskiego Podlasia powstanie sieć punktów gastronomicznych, wykorzystująca oryginalne dziedzictwo kulinarne regionu.

 

Zwycięzcą w województwie pomorskim została grupa „Poznaj Serce Kaszub”. Promuje ona kaszubskie atrakcje turystyczne, wśród których znajduje się rozległa sieć znakowanych szlaków rowerowych i pieszych oraz ścieżek edukacyjno-dydaktycznych przechodzących przez tereny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz Rezerwatu „Szczyt Wieżyca”. W trakcie wycieczek po Kaszubach przewodnicy będą przybliżać turystom kulturę kaszubską poprzez promowanie folkloru, strojów ludowych, obyczajów i tradycji.

 

W województwie śląskim zwyciężyła grupa „Beskidzki Gazda”. Jej członkowie przygotowują projekt Zbójnickiego Szlaku Beskidzkiego. Ze szlakiem związane są liczne dodatkowe atrakcje, takie jak występy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (który w swoim repertuarze utrwalił zwyczaje i tradycje zbójowania w Beskidach), udział w biesiadach zbójeckich w Starej Karczmie w Jeleśni, Suchej Beskidzkiej oraz w stylowej karczmie „Horolna”.

 

Grupa „Świętokrzyskie Uzdrowiska” została laureatem konkursu w województwie świętokrzyskim. W ramach produktu „Słoneczne Ogrody” turyści mogą skorzystać z usług znanych na całym świecie uzdrowisk w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju, a także poznać najciekawsze zabytki architektoniczne Wiślicy, Pińczowa i Chrobrza.

 

Grupa „Ełcka kolej na kajaki” to laureat konkursu z województwa warmińsko-mazurskiego. Grupa opracowuje sieć tras obejmujących najciekawsze zabytki powiatu ełckiego. Szlaki będą przebiegać zarówno po lądzie jak i wodzie, przez co turysta korzystający z nich będzie miał do dyspozycji bądź kajak, bądź możliwość skorzystania z kolejki. Do dyspozycji zwiedzających zostanie również oddana bogata baza noclegowa.

 

W województwie wielkopolskim wygrała grupa „Piękno Wolsztyńskich Parowozów”. Główną atrakcją turystyczną sieciowego produktu turystycznego przygotowywanego przez grupę jest jedyna w Europie czynna parowozownia, obsługująca pociągi na liniach do Leszna i Poznania. Już teraz można obejrzeć i przejechać się działającymi parowozami, poznać warsztat i zaplecze techniczne oraz zwiedzić muzeum kolejnictwa. Na terenie parowozowni odbywa się szereg imprez kulturalnych.

 

W województwie zachodniopomorskim wygrała grupa „Szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk”. Członkowie grupy planują stworzyć i wypromować szlaki wodne po kanałach, na Odrze i na Bałtyku, tematyczne szlaki kajakowe (na przykład „Myśla – rzeka templariuszy”), a także piesze szlaki krajobrazowe prowadzące wzdłuż Odry. Trasy te przebiegać będą na terenie Polski i Niemiec.

 

Przy ocenie zgłoszeń konkursowych brane były pod uwagę następujące czynniki: liczba podmiotów działających w grupie partnerskiej, formy współpracy członków grupy, liczba atrakcji oferowanych przez produkt turystyczny, stopień wykorzystania tych atrakcji oraz ocena wykorzystania narzędzi promocji produktu.

 

Zgłoszenia konkursowe oceniane były przez grono ekspertów w składzie:

Zygmunt Kruczek – prezes Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa (przewodniczący),

Władysław Majka – prezes Polskiej Organizacji Turystycznej,

Józef Ratajski – sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki,

Aleksander Giertler – przewodniczący Rady Krajowej Izb Turystyki,

Lech Drożdżyński – prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,

Zbigniew Stępniewski – wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

– W ocenie członków Kapituły Konkursu największą liczbę punktów uzyskał produkt realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid Zielony” z Gorlic pod nazwą „Magiczna kraina Łemków i Pogórzan”. Jest to klasyczny, sieciowy produkt oparty na lokalnych atrakcjach, nastawiony na turystykę aktywną, kulturową i uzdrowiskową. Wysokie oceny jurorów uzyskał też produkt reprezentujący województwo mazowieckie – „Mazowsze Chopina”, gdzie osią całego produktu są miejsca i pamiątki po Fryderyku. Niewiele ustępuje mu zgłoszony przez województwo podkarpackie produkt turystyczny w formie wykreowanego szlaku turystycznego prowadzącego z Jasła do Lwowa (Szlak Naftowy). Warto wspomnieć również o wysoko ocenianych produktach z województwa lubelskiego – „W krainie lessowych wąwozów” i „Leśny Skarbiec” oraz z sąsiedniego regionu „Świętokrzyskie Uzdrowiska”. Cieszy nas fakt, że w wyniku realizacji projektu „Turystyka – wspólna sprawa” powstały w regionach liczne grupy partnerskie, które rozwijają aktywną działalność. Efektem tej aktywności są nowe produkty turystyczne, podnoszące atrakcyjność turystyczną regionów. Wśród nich są te nagrodzone, które będzie można zobaczyć pod koniec października na Tour Salonie w Poznaniu – powiedział Zygmunt Kruczek, prezes Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa oraz przewodniczący Kapituły Konkursu „Turystyka – wspólna sprawa”.

 

Oprócz tytułu „Laureat konkursu „Turystyka – wspólna sprawa” każdy ze zwycięzców zyskuje nagrodę w postaci stoiska podczas tegorocznej edycji targów Tour Salon w dniach 24-27 października w Poznaniu. Zwycięskie grupy partnerskie otrzymują ponadto większe dofinansowanie wydania materiału promującego efekty ich działalności wśród potencjalnych klientów.

 

W projekcie „Turystyka – wspólna sprawa” bierze udział ponad 130 grup partnerskich, które stworzyły łącznie ponad 200 produktów turystycznych na terenie całego kraju.

 

***

Ogólnopolskimi patronami projektu „Turystyka – wspólna sprawa” są: Polska Organizacja Turystyki, Polska Izba Turystyki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa oraz Rada Krajowa Izb Turystyki.

 

***

Partnerem konkursu “Turystyka – wspólna sprawa” są Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2007 organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o.

 

Więcej informacji:

Barbara Grochoła

Migut Media SA

Tel.: 022 515 01 15

faks: 0 22 613 25 84

e-mail: b.grochola@migutmedia.pl 

www.tws.org.pl


PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
„Turystyka – wspólna sprawa”

 

„Turystyka – wspólna sprawa” to pierwszy w Polsce duży projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej. Korzystają z niego przedsiębiorcy, samorządy lokalne oraz organizacje wspierające rozwój turystyki. Jego celem jest poprawa konkurencyjności branży turystycznej poprzez podniesienie umiejętności zawodowych osób w niej pracujących.

 

Polską branżę turystyczną charakteryzuje wciąż niski poziom wykształcenia kadr świadczących usługi oraz brak szerszej współpracy regionalnej. Odpowiadając na te problemy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała kompleksowy projekt szkoleniowy i doradczy, który ma do spełnienia trzy podstawowe zadania:

podnieść umiejętności tworzenia, rozwijania i promowania markowych produktów turystycznych
w formule sieciowej, tj. poprzez współpracę różnych podmiotów działających na jednym obszarze,

podnieść wiedzę dotyczącą różnych zagadnień branżowych związanych z działalnością turystyczną,

doskonalić znajomość języków obcych.

 

Projekt jest adresowany do przedsiębiorstw turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, organizacji wspierania przedsiębiorczości oraz organizacji pozarządowych działających w sektorze turystyki. W szkoleniach może uczestniczyć zarówno kadra zarządzająca, jak również pracownicy wymienionych podmiotów. Udział w nich weźmie, co najmniej 10 tysięcy osób, spędzając w salach szkoleniowych blisko 800 000 godzin. Szkolenia są tylko częściowo odpłatne dla uczestników, w większej części koszty szkoleń są pokrywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizowane są trzy edycje projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Pierwsza edycja, wdrażana od stycznia 2006 r. pod kierownictwem firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., obejmuje województwa: dolnośląskie, podlaskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz świętokrzyskie. Druga edycja, realizowana jest od lipca 2006 r. pod kierownictwem F5 Konsulting Sp. z o.o., obejmuje województwa: małopolskie, lubelskie, śląskie, warmińsko – mazurskie oraz zachodniopomorskie. Trzecia edycja, wdrażana od września 2006 r. pod kierownictwem firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., obejmuje województwa: mazowieckie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, wielkopolskie.

 


Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Konsorcjum
w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., F5 Konsulting Sp. z o.o., Central Europe Trust Polska Sp. z o.o., JDJ Bachalski Sp. z o.o., Migut Media SA.

 

 


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *