INTERFERIE – nowy zarząd

Wojciech Kudera będzie kierował zarządem INTERFERII. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Nadzorcza tej giełdowej spółki turystycznej rozstrzygnęła postępowanie konkursowe na stanowiska prezesa.

Nie jest to pierwszy kontakt Wojciecha Kudery z lubińską spółką. Był jej prezesem w latach 2002 2006, a w jej historii odnotował się przede wszystkim jako pomysłodawca wprowadzenia akcji INTERFERII na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Rada Nadzorcza wybrała jego osobę z 19 ofert. Przesłuchania kandydatów rozpoczęły się w piątek 4 lipca. Dzisiaj kontynuowano posiedzenie RN, na którym zapadły decyzje dotyczące konkursu. Powołanie Wojciecha Kudery na stanowisko prezesa nastąpi niezwłocznie po ustaniu jego aktualnego zatrudnienia.

Do tego czasu obowiązki prezesa Rada Nadzorcza powierzyła Adamowi Milanowskiemu, odpowiedzialnemu dotąd w zarządzie spółki za finanse. Z dniem 9 lipca zarząd INTERFERII pracuje jednoosobowo.

Podczas dzisiejszego posiedzenia RN odwołała Waldemara Czechowskiego – Jamrozińskiego ze stanowiska prezesa i Tadeusza Kanię ze stanowiska wiceprezesa zarządu.

Adam Milanowski ma 42 lata, ukończył w 1990 roku Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra na kierunku Organizacja i Zarządzanie (Wydział Zarządzania i Informatyki). Od 14 lat związany jest z INTERFERIAMI S.A., piastując stanowiska: dyrektora finansowego, głównego księgowego i wiceprezesa ds. finansowych. Uczestniczył we wszystkich ważniejszych wydarzeniach w historii firmy. To właśnie Adam Milanowski przeprowadzał restrukturyzację majątkową INTERFERII, a przede wszystkim brał udział w pracach nad przekształceniem INTERFERII w spółkę akcyjną i wprowadzeniem jej na Giełdę Papierów Wartościowych w sierpniu 2006 roku.

Jego główne zainteresowania to działalność Giełdy Papierów Wartościowych oraz ekonomia. Brał udział w szeregu seminariów i szkoleń związanych z GPW, ale także w wielu innych kursach wzbogacających zawodowe doświadczenie (m.in. kursie Menedżerski Moduł Zawodowy - Księgowość i Finanse, kursie komputerowym z zakresu podstaw systemów UNIX i ORACLE czy seminarium poświęconym programom przedakcesyjnym i funduszom strukturalnym Unii Europejskiej). Skończył też studia podyplomowe w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, obejmujące praktyczne zastosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości MSR i MSSF. Zna trzy języki obce: biegle posługuje się językiem rosyjskim, natomiast angielskim i niemieckim na poziomie średniozaawansowanym. Prywatnie Interesuje się turystyką i sportem, szczególnie piłką nożną i ręczną oraz tenisem.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *