Wyniki finansowe Warimpex za pierwsze półrocze 2008r.

Mimo załamań kursów akcji spółek nieruchomościowych Warimpex wykazuje dynamiczny wzrost działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2008

 

• Wzrost przychodów ze sprzedaŻy o 25 % do wysokości 44,3 mln EUR

• Wzrost wyniku EBITDA o 63 % do 22 mln EUR, wzrost EBIT o 76 % do 15,8 mln EUR wskutek

wyŻszych wyników ze sprzedaŻy nieruchomości

• NNNAV na jedną akcję 9,5 EUR

Wskaźniki w mln EUR

I półrocze

2008

I półrocze

2007 Zmiana w %

Przychody ze sprzedaŻy 44,3 35,4 +25 %

Przychody ze sprzedaŻy spółek projektowych 9,6 2,3 +312 %

EBITDA 22 13,5 +63 %

EBIT 15,8 8,9 +76 %

Wynik netto okresu 3,1 5,5 -45 %

Zysk na jedną akcję w EUR* 0,09 0,16 -44 %

Ilość hoteli 17 13 +4

Liczba pokoi (skorygowana o udziały częściowe) 2.562 2.009 553

Liczba nieruchomości biurowych i komercyjnych 7 7 -

Liczba projektów rozwojowych 14 9 +5

30.6.2008 31.12.2007

Gross Asset Value (GAV) 636,4 614,8 +4 %

Triple Net Asset Value (NNNAV) 341,4 387,4 -12 %

NNNAV na jedną akcję w EUR 9,5 10,8 -12 %

*) liczony na Ø akcji w okresie (I półrocze 2007: 35 mln akcji, I półrocze 2008: 36 mln akcji)

 

Wiedeń, 28 sierpnia 2008 – w pierwszym półroczu 2008 spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG znacząco zwiększyła zarówno przychody ze sprzedaŻy jak i wyniki EBITDA i EBIT. Mimo załamań kursów akcji spółek nieruchomościowych firma kontynuuje kurs wzrostowy. „Również w pierwszym półroczu zarejestrowaliśmy wzrost wyników z działalności operacyjnej naszej spółki. Dzięki sprzedaży jednego projektu i udziałów w innym udało nam się znacząco zwiększyć przychody. Efekty widać także w wynikach finansowych za pierwsze półrocze. Szczególnie cieszy nas jednoczesny postęp w realizacji naszych designerskich Hoteli andel’s i angelo oraz otwarcie w roku 2008 trzeciego juŻ Hotelu angelo. Podczas gdy koszty budowy i stopy dochodu (yields), na które nie mamy Żadnego wpływu, znacznie wzrosły w Europie Wschodniej w pierwszym półroczu, stworzyliśmy doskonałą podstawę na przyszłość dzięki aktywnym działaniom naszych biur lokalnych w zakresie Asset Management oraz 14 projektom w budowie lub w fazie zaawansowanego rozwoju”, wyjaśnia wyniki CEO Franz Jurkowitsch. W porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami roku poprzedniego przychody ze sprzedaŻy wzrosły o 25 % z 35,4 mln EUR do 44,3 mln EUR. Wynik EBITDA zwiększył się z 13,5 mln EUR o 63 % do 22,0 mln EUR, zaś EBIT wzrósł w porównaniu z okresem sprawozdawczym w roku ubiegłym z 8,9 mln EUR do 15,8 mln EUR. Wzrost ten wynika głównie z wyższych przychodów ze sprzedaży nieruchomości lub nieruchomościowych projektów rozwojowych. Jeśli przychody ze sprzedaży spółek projektowych w pierwszym półroczu 2007 wyniosły 2,3 mln EUR, to w tym samym okresie 2008 roku wynik ten zwiększył się do 9,6 mln EUR. Jest to skutkiem sprzedaży 10 % udziałów w Airportcity St. Petersburg. Wynik finansowy netto okresu zmniejszył się wskutek gorszych wyników z działalności finansowej z 5,5 mln EUR do 3,1 mln EUR. Ponieważ Warimpex wycenia swój majątek trwały według zamortyzowanych kosztów nabycia lub wytworzenia i nie realizuje rocznie zwiększenia wartości majątku nieruchomościowego z odniesieniem na wynik, wskaźniki wyników są zależne od sprzedaży nieruchomości i podlegają silnym wahaniom. Dopiero w momencie sprzedaży Warimpex zna „rzeczywistą” wartość danej nieruchomości i księguje odpowiedni przychód.

 

Istotne zdarzenia

 

W styczniu 2008 Warimpex nabył pozostałe 50 % udziałów w Hotelu andel’s w Krakowie, stając się tym samym jedynym właścicielem tego czterogwiazdkowego obiektu, zrealizowanego i otwartego wspólnie z UBM w maju 2007. Po zakupie w marcu 2008 roku 60 % udziałów w istniejącym hotelu lotniskowym i rozwojowym projekcie hotelowym, znajdującym się takŻe na terenie lotniska Kolcowo, Warimpex prowadzi hotelową działalność operacyjną również w Rosji. Hotel Liner, funkcjonujący od 20 lat, zostanie przekształcony w międzynarodowy hotel trzygwiazdkowy, a w związku z rozbudową portu lotniczego powstanie dodatkowo Hotel angelo z 210 pokojami. Budowa nowego hotelu, który zostanie połączony bezpośrednio z nowymi terminalami, już się rozpoczęła. Jego otwarcie planowane jest na czerwiec 2009 roku. Z końcem pierwszego kwartału 2008 r. udało się pozyskać firmę UBM jako partnera kapitałowego projektu Airportcity w porcie lotniczym Pulkovo w St. Petersburgu. Warimpex sprzedał 10 % posiadanych udziałów UBM, która wcześniej zajmowała się projektowaniem technicznym. Z 50 % udziałów Warimpex pozostaje udziałowcem większościowym, 25 % objął fundusz CA Immo New Europe Fonds, a 15 % udziałów naleŻy do portu lotniczego St. Petersburg. W Katowicach powstaje Hotel angelo z 203 pokojami, który ma zostać otwarty w pierwszym kwartale 2010. Budowa rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2008. Przedsięwzięcie joint venture Warimpexu i Louvre Hotels, utworzone w celu budowy hoteli ekonomicznych Campanile i Premiere Classe, zakupiło w pierwszym półroczu 2008 dwie działki. W Budapeszcie ma powstać hotel trzygwiazdkowy marki Campanile. Kolejny hotel tej marki planowany jest w Zielonej Górze, w Polsce. Jako pierwszy wspólny hotel ma on zostać otwarty pod koniec 2009 roku. Zakupiono takŻe grunty we Wrocławiu i Pécs pod dalsze hotele Campanile i Premiere Classe. Pod koniec kwietnia 2008 sprzedano willę w czeskich Karlovych Varach. Wynik ze sprzedaŻy ponad dwukrotnie przewyższył wartość godziwą, określoną przez CBRE na dzień 31 grudnia 2007. W Monachium otwarto pod koniec maja Hotel angelo. Ten zrealizowany wspólnie przez Warimpex i UBM hotel designerski jest obok Hoteli angelo w Pradze i Bukareszcie trzecim obiektem tego rodzaju. Kolejne trzy znajdują się obecnie w fazie budowy.

 

Majątek nieruchomościowy

 

Na dzień 30 czerwca 2008 portfel nieruchomości Warimpexu obejmował łącznie 17 hoteli i 7 nieruchomości biurowych. Ilość pokoi zwiększyła się o 553 do 2.562 (po korekcie o udziały częściowe). Ponadto 14 projektów znajduje się obecnie w fazie zaawansowanego rozwoju lub budowy. W porównaniu z 31 grudnia 2007 zmniejszyły się szacunkowe wartości nieruchomości wskutek znacznego wzrostu stóp dochodu (yields) w Europie Środkowej i Wschodniej oraz kosztów budowy. Doprowadziło to do spadku NNNAV. Na dzień 30 czerwca 2008 NNNAV na jedną akcję wyniósł 9,5 EUR i był tym samym o 12 % niższy niż na koniec roku, ale mimo to znacznie przewyŻszał obecny kurs giełdowy. Perspektywy Do końca drugiego kwartału 2009 mają zostać otwarte dwa Hotele andel’s i trzy Hotele angelo na różnych rynkach. Badane są możliwości dalszej ekspansji tych marek hotelowych w drugich co do wielkości aglomeracjach. W ramach joint venture z Louvre Hotels zostaną zakupione kolejne działki, tak aby otwarcie pierwszych wspólnych hoteli ekonomicznych było moŻliwe na początku 2010 roku. Celem Grupy Warimpex także w kolejnych miesiącach będzie umacnianie pozycji na rynkach krajowych. „Obecnie koncentrujemy się na projektach znajdujących się w fazie budowy lub rozwoju, aby kontynuować naszą solidną strategię rozwoju. Pozwala nam to w dalszym ciągu z optymizmem patrzeć w przyszłość", podsumowuje Jurkowitsch.

 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to deweloper oraz grupa inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu oraz biurami lokalnymi w Budapeszcie, Pradze, St. Petersburgu oraz Warszawie. W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował w Europie Środkowej i

Wschodniej projekty w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld EUR. Obecnie Warimpex jest właścicielem lub współwłaścicielem 17 hoteli luksusowych i biznesowych o łącznej liczbie ponad 3.600 pokoi oraz siedmiu budynków komercyjnych i biurowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech o łącznej powierzchni ok. 36.000 m2. Liczne kolejne projekty nieruchomościowe znajdują się w fazie rozwoju. W średnioterminowej perspektywie celem koncernu jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku nieruchomości związanych z hotelarstwem w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Akcje Warimpexu są notowane na Giełdach Papierów Wartościowych w Wiedniu i w Warszawie (WXF).

 


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *