Deklaracja Programowa Polskiego Stowarzyszenia Hotelarzy

W dniu 9 października 2008 roku w Hotelu HETMAN w Warszawie na XII Nadzwyczajnym Zebraniu spotkali się członkowie Polskiego Stowarzyszenia Hotelarstwa i Turystyki. Zasadniczym tematem zebrania było przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia, a najważniejszą z nich zmiana nazwy stowarzyszenia na Polskie Stowarzyszenie Hotelarzy.


Działające od 1996 roku Polskie Stowarzyszenie Hotelarstwa i Turystyki powstało przede wszystkim dla wsparcia rozwoju hoteli na bazie byłych przedsiębiorstw usług socjalnych. W minionym roku stowarzyszenie dokonało istotnych zmian organizacyjnych; przystąpiło do niego wielu członków Polskiego Zrzeszenia Hoteli, które w wyniku podjętych decyzji zamyka swoją działalność. Stowarzyszenie pragnie być reprezentantem osób pracujących w hotelarstwie i na jego rzecz, aktywnie  współpracując z izbami gospodarczymi hotelarzy, jako reprezentantami podmiotów gospodarczych. Podstawową formą organizacyjną w PSH ma być klub, skupiający członków Stowarzyszenia wg kryterium terytorialnego, bądź branżowego. Zebrani przyjęli deklarację programową Polskiego Stowarzyszenia Hotelarzy, która syntetycznie określa cele Stowarzyszenia.


Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 12, a funkcję prezesa pełni Andrzej Krzyworzeka – prezes Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego sp. z o.o.. Uchwalone zmiany oczekują na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

 

Warszawa, październik 2008 r.

Zarząd Stowarzyszenia

 DEKLARACJA PROGRAMOWA

Polskiego Stowarzyszenia Hotelarzy

 

„LUDZIE, WIEDZA, DOŚWIADCZENIE”


  • Dostrzegając w zorganizowaniu się osób pracujących i działających w hotelach i na rzecz hoteli sens wzajemnego wspierania i pomocy;
  • tworząc wspólnotę polskich hotelarzy, których od ponad osiemdziesięciu lat jednoczy idea polskiej gościnności;
  • dążąc do wzmocnienia reprezentacji krajowego hotelarstwa

 

deklarujemy:

 

  • reprezentować interesy polskich hotelarzy w kraju i za granicami, we wspólpracy z izbami gospodarczymi hotelarstwa i innymi reprezentantami branży hotelarskiej i turystycznej;
  • aktywnie działać na rzecz upowszechniania nowoczesnego hotelarstwa zgodnie ze światowymi standardami i trendami;
  • uczestniczyć w pozyskiwaniu i doskonaleniu kadr dla hotelarstwa, przede wszystkim przez współpracę ze szkołami hotelarskimi i skuteczne formy doskonalenia;
  • podejmować i organizować aktywne formy integracji środowiska hotelarzy;
  • upowszechniać informacje o hotelarzach, ich problemach i sukcesach oraz o Stowarzyszeniu.

 

  Polskie Stowarzyszenie Hotelarzy

 

Warszawa, 9 października 2008 roku


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *