Powstało Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego

Zinicjatywy czterech głównych organizacji samorządowych branży turystycznej i przemysłu spotkań pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki powstała nowa inicjatywa – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Czym jest CMRT – wyjaśnili na pierwszej konferencji w hotelu Sofitel Victoria inicjatorzy jego powołania, przedstawiciele PIT, IGHP, SOIT i TUgether.

Organizacja ma za zadanie monitorowanie niezgodnych z prawem praktyk na rynku usług turystycznych i walkę z szarą strefą, współpracę z organami administracji publicznej w zakresie stosowania prawa w turystyce, kształtowanie i upowszechnianie dobrych praktyk, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa w turystyce, a także prowadzenie szkoleń dla branży turystycznej w zakresie prawa w turystyce oraz inicjowanie zmian w przepisach.

Centrum ma pełnić funkcję edukacyjną w zakresie stosowania przez przedsiębiorców i innych uczestników rynku turystycznego regulacji prawnych, w szczególności ustawy o imprezach turystycznych oraz ustawy o usługach hotelarskich. – Branża hotelarska od dawna apeluje o egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności tych, które decydują o uczciwej konkurencji na rynku usług zakwaterowania.

Nieznajomość prawa, omijanie przepisów lub ich błędna interpretacja sprzyjają nadużyciom i nie dają uczciwym przedsiębiorcom poczucia równych szans prowadzenia biznesu – mówił Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Edyta Brykała, której powierzono misję uruchomienia centrum oraz stworzenia ram organizacyjnych tego projektu, podkreśliła, że CMRT to inicjatywa jak start-up, docelowo zmierzająca do zarejestrowania swojej działalności jako fundacja. Zgłaszanie naruszeń prawa będzie możliwe przez formularz na stronie www.cmrt.com.pl, ale nie będą monitorowane zgłoszenia anonimowe.

– Prowadzenie działalności niezgodnie z przepisami przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu klienta, ale również przynosi wizerunkowe szkody dla całej branży. Aby skutecznie przeciwdziałać nieuczciwym praktykom, które są szkodliwe społecznie, niezbędne jest monitorowanie rynku, dobra znajomość problemów i ich skali – tłumaczył Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki. Radę CMRT tworzy po dwóch przedstawicieli każdej z organizacji założycielskich.

Z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego są to Krzysztof Szadurski, wiceprezes IGHP, i Marcin Mazur, członek rady IGHP. •


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *