…i ogłasza lepsze wyniki za I kwartał

Orbis S.A. opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2011 r. Łączne przychody ze sprzedaży Grupy Hotelowej Orbis wzrosły o 2 proc. w stosunku do I kw. 2010 roku i wyniosły 144,5 mln zł. Grupa odnotowała też ponad 3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej miała w tym czasie ponad 12,5 mln strat.

 

O blisko 6 proc. wzrósł średni przychód na dostępny pokój (RevPAR), który osiągnął 89,2 zł. W ujęciu całościowym siłą napędową poprawy był wzrost frekwencji o 1 punkt procentowy oraz, co ważniejsze, o ponad 3 proc. wyższa średnia cena za pokój (ARR), która wyniosła blisko 215 zł. Podniosła się ona po raz pierwszy od drugiego kwartału 2009 r., co można uznać za oznakę trwałej poprawy koniunktury. Hotele ze średniego i górnego segment rynku (up & midscale) odnotowały w tym kwartale szybsze tempo wzrostu niż hotele ekonomiczne. Wzrost RevPAR wyniósł tam 6,7 proc. (91,1 zł), w porównaniu do 2,5 proc. w hotelach ekonomicznych (81,9 zł). Na poprawę wyników hoteli up & midscale wpływ miał głównie 3,9-proc. wzrost średniej ceny za pokój (223,1 zł, w ekonomicznych 164,1 zł).

 

Frekwencja w obiektach marek Etap i Ibis wyniosła 49,9 proc., zaś w hotelach o liczbie gwiazdek od 3 do 5 – 39,3 proc. − W pierwszym kwartale 2011 r. utrzymała się pozytywna tendencja zapoczątkowana pod koniec ubiegłego roku. Sytuacja na rynku hotelowym ulega poprawie, jednakże tempo zmian jest zróżnicowane w poszczególnych miastach. Najlepsze wyniki niezmiennie osiągają hotele warszawskie, odnotowany został także znaczący wzrost na rynku trójmiejskim. Niektóre rynki, jak na przykład Katowice i mniejsze miasta, nadal osiągają wyniki na poziomie z 2010 r. lub słabsze – podsumował Laurent Picheral, prezes Orbis S.A. W pierwszym kwartale postępowała optymalizacja działalności Grupy Kapitałowej Orbis.

 

Po pierwsze, Orbis wycofał się z działalności związanej z prowadzeniem kasyn, sprzedając wszystkie udziały w spółce Orbis Casino za kwotę 5 mln zł. Na podstawie zawartych umów, do 2025 r. kontynuowany będzie wynajem powierzchni kasynowych w siedmiu hotelach, przy czym roczny czynsz z tego tytułu wyniesie około 4,4 mln zł pod warunkiem uzyskania koncesji na prowadzenie kasyn od Ministerstwa Finansów. Po drugie, sprzedane zostały dwie nieruchomości hotelowe za łączną kwotę 59,5 mln zł. Z uwagi na przestarzałą konstrukcję budynków, w których działają hotele Cracovia w Krakowie i Neptun w Szczecinie, niezbędne byłoby przeprowadzenie ich kompleksowej renowacji, by spełnić standardy jakościowe i techniczne Grupy oraz wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Analizy wykazały ekonomiczną nieefektywność takiej inwestycji. W wyniku zamknięcia tych dwóch hoteli od lipca 2011 r. liczba pokoi hotelowych Grupy zmniejszy się o 600.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *