Style kierowania zespołami ludzkimi

Autor: Piotr Dominik
Piotr Dominik
jest kierownikiem katedry hotelarstwa
w Wyższej Szkole Ekonomii AlmaMer
To, w jaki sposób kieruje się zespołem ludzi, zależy od wielu czynników. Nie w każdej sytuacji, nie do każdego zespołu ludzkiego da się zastosować jeden i ten sam model kierowania. Inaczej będzie wyglądało zarządzanie najniższym szczeblem pracowników, a inne metody będą skuteczne przy prowadzeniu grup menedżerskich. Istotą sprawowania funkcji kierowniczych jest dążenie do realizacji zadań i osiągnięcia celu. Na istotę sprawowania funkcji będzie się składać zespół złożonych problemów, wśród których wymienić należy:
 • utworzenie i utrzymanie zespołu wykonawczego,
 • dostrzeganie indywidualnych spraw pracowniczych, umiejętność dbania o ich sprawy,
 • styl kierowania,
 • kulturę szefa, poziom i kulturę zespołu.

Trzy style zarządzania
Styl kierowania określa sposoby i metody, jakimi posługują się przełożeni w stosunku do podwładnych, chcąc osiągnąć zamierzony cel. Ze względu na osobowość kierownika wyróżniamy trzy style zarządzania:
 • Kierownik autokrata – bezkompromisowy, rządy jednostki, eliminuje inicjatywę i kreatywność pracowników.
 • Kierownik demokrata – obiektywny, tworzy atmosferę zaufania, wspiera kreatywność.
 • Kierownik liberał – porywczy, unika interwencji, skoncentrowany na celu.
Styl kierowania zależy od osobowości kierownika, cech podwładnych, zaistniałej sytuacji, doświadczenia przełożonego, jego wiedzy i systemu wartości. Styl kierowania jest to całokształt względnie trwałych i celowych sposobów oddziaływania kierownika na podległych pracowników, w celu skłonienia ich do wykonywania zadań pracowniczych. Zasadniczymi elementami składowymi stylów kierowania są różne sposoby, techniki, metody oddziaływania kierownika na podwładnych w procesie przewodzenia, organizowania, kontroli i planowania. Stosowanie stylu kierowania jest działaniem świadomym i celowym, odnoszącym sie do ludzi, nie do organizacji. Styl kierowania łączy się z osobowością i postawą kierownika, z jego właściwościami psychofizycznymi przesądzającymi w pewnym stopniu o organizacji jego pracy i stosunku do podwładnych.
Elementy stylu
Składnikami stylu kierowania są:
 • metoda doboru kadry − w której podstawowym założeniem jest dostosowanie człowieka do charakteru pracy,
 • stopień formalizacji − wzorce działania ograniczające swobodę działania ludzi w procesie pracy,
 • stopień wnikliwości kontroli − koncentruje się przede wszystkim na sprawdzeniu poprawności wykonania szczegółowych przepisów zgodności zachowań z instrukcjami, drobiazgowość kontroli determinuje jej organizację,
 • struktura organizacyjna,
 • system motywacyjny,
Skuteczne zarządzanie musi być procesem zintegrowanym przy zastosowaniu wielu technik i metod rozwiązywania pojawiających się problemów na styku takich obszarów, jak: klienci i pop [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
 • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
 • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
 • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
 • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
 • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
 • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
 • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plKomentarze

 • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

3 komentarze do “Style kierowania zespołami ludzkimi

 1. Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacjach, w głównej mierze koncentruje się na stosunkach pomiędzy pracodawcą reprezentowanym przez kierownictwo a załogą. Poddanie zasobów ludzkich regułą zarządzania i marketingu, jak w odniesieniu do instytucji i towarów, korzystnie wpływa na działalność przedsiębiorstwa, umożliwia jak najefektywniejsze wykorzystanie możliwości pracowników. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jest sposobem realizacji wspólnego dążenia ludzi i organizacji do celów, które są ze sobą zbieżne. Jest to strategiczne podejście do kwestii motywacji i rozwoju ludzi, stymulowanie ich zaangażowania i poświęcenia tak, aby realizując swoje indywidualne ambicje i cele, przyczyniali się do osiągnięcia celów organizacji. Formy komunikacji zależą od stylu kierowania i zamiennie. Poprzez kierowanie określamy formy komunikacji. Pozwala to jednej, jak i drugiej stronie (pracodawca i pracownik) na prawidłową realizację założonych wspólnych celów. Celem pracodawcy jest osiągnięcie wyników finansowych, a pracownika uzyskanie jak największego wynagrodzenia. Przy właściwej komunikacji, pracownik otrzymuje jasne cele do osiągnięcia w formie zadań, a pracodawca w odpowiednio dobrany sposób dokonuje oceny wykonanego zadania. Rolą pracodawcy jest dobranie takiej formy oceny, aby pobudzić pracownika do uzyskania jak najlepszych wyników, przy wykonywaniu zadań pod względem ilościowym jak i jakościowym. Co do zarządzania płacą i wynagrodzeniami, celem jest przyciągnięcie oraz zatrzymanie pracowników wartościowych z punktu widzenia organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi nie ogranicza się do wynagrodzeń i bodźców w formie płacy, premii, prowizji, udziału w zyskach.

 2. Dobra firma to taka, którą zarządza człowiek mający wsparcie u swoich pracowników , firma tylko wtedy rozwija się dobrze kiedy ludzie z którymi pracują dają nam w sobie oparcie. Są kompetentni i zmotywowani. Dostarczają nam wielu nowych pomysłów. Dobre zarządzanie firmą opiera się na dobrych relacjach między pracownikami , a szefem . Jeśli pracownicy boją się szefa , trudno będzie dostrzec i własne inicjatywy. Firmą potrzebne są zmiany, przede wszystkim wtedy kiedy zmienia się mobilność pracowników. Należy zmieniać style zarządzania.

 3. Wartościowy artykuł bez dwóch zdań. 🙂 Na pewno można wyróżnić trzy najczęściej spotykanie „kategorie” managerów, ale na 100% jest jeszcze mnóstwo „podkategorii”. Ja jednak postawiłabym na osobę, która zarządza poprzez dawanie przykładu (np. tak, jak opisują to w tym tekście: https://odeela.com/pl/blog/jak-zarzadzac-pracownikami-by-pracowali-wydajnie.html). Tak naprawdę, jeśli szef czegoś nie robi, to nie ma szansy, żeby robili to i inni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *