Unia da na hotele w obiektach zabytkowych

Blisko 54 mln zł unijnych dotacji zostanie rozdzielone na inwestycje w bazę hotelową w Małopolsce. O unijne dofinansowanie będą się mogli ubiegać przede wszystkim budujący i rozbudowujący hotele, zwłaszcza przystosowujący obiek­ty zabytkowe do funkcji hotelo­wych. Szansę na dotację będą mieć projekty podnoszące stan­dard istniejących obiektów hotelarskich, zwłaszcza związane z rozbudową innych atrakcji tu­rystycznych w okolicy hotelu. Na wsparcie będą mogły liczyć rów­nież inwestycje w gastronomię. Z możliwości starania się o pie­niądze wyłączono obszar Krako­wa oraz projekty agroturystyczne. Wnioski o przyznanie dofinan­sowania będą mogły składać sa­morządy, organizacje pozarządo­we, parki narodowe, instytucje kultury, uczelnie.

Źródło: DZIENNIK POLSKI (2009-01-31) str.: A6

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *