Kolejne dwa obiekty mogą zostać sprzedane

Hotelarsko-turystyczne In­terferie rozważają zbycie ośrod­ka kolonijnego Cechsztyn II w Ustroniu Morskim. Giełdowa spółka chce również sprze­dać hotel w Lubinie. Firma nie zamierza się jednak spieszyć z ewentualnymi transakcjami. - Poczekamy na poprawę sytu­acji na rynku. Raczej nie zdecy­dujemy się na to w bieżącym ro­ku - mówi Wojciech Kudera, prezes Interferii. - Chyba że po­jawi się dobra okazja do zbycia tych nieruchomości, ale na razie nic na to nie wskazuje - dodaje. Ewentualne wpływy mogą pomóc w poprawie wyników fi­nansowych. W IV kwarta­le 2008 r. Interferie miały 1,7 mln zł straty, przy 7,1 mln zł przychodów. W całym roku za­robiły 0,8 mln zł (o 24,6 proc. mniej niż w 2007 r.), przy 37,6 mln zł obrotów (wzrost o 2,5 proc). Dodatni wynik udało się jednak osiągnąć tylko dzięki 1,7 mln zł zysku ze zbycia nierucho­mości.

Źródło: PARKIET (2009-02-10) str.: 6

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.