Rekompensaty dla hoteli i restauracji za stan wyjątkowy   KORONAWIRUS

Na stronach rządowych opublikowano założenia projektu ustawy o rekompensatach dla przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego. Zakłada ona rekompensaty w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z działalności uzyskanego w czerwcu, lipcu i sierpniu. 

Jak napisano w założeniach do projektu "wprowadza podstawy do wypłat rekompensaty dla przedsiębiorców oraz rolników świadczących usługi hotelarskie (...) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, którzy będą grupą usługodawców najmocniej dotkniętą ograniczeniami na terenach objętych stanem wyjątkowym" - napisano w założeniach projektu.

Jak dodano "wysokość rekompensaty ustalono na 30 dni w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy ze świadczonych usług czy prowadzonej działalności w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 roku". Uściślono także, że jeśli stan wyjątkowy zostanie wydłużony lub skrócony, to "wysokość rekompensaty będzie ustalana proporcjonalnie".

W projekcie ustawy przewidziano jednak nie tylko rekompensaty dla przedsiębiorców, lecz określono również zastrzeżenia dla tych, którzy z rządowej pomocy zdecydują się skorzystać.  „Podmiotowi, któremu wypłacono rekompensatę, nie będzie przysługiwało od Skarbu Państwa roszczenie o odszkodowanie za wyrównanie straty majątkowej w działalności powstałej na skutek stanu wyjątkowego wprowadzonego ww. rozporządzeniem oraz za utracone korzyści, które wnioskodawca mógłby osiągnąć, gdyby ta strata nie powstała” - czytamy w informacji MSWiA o założeniach projektu, nad którym pracuje rząd.

Według informacji, projekt ustawy powinien być gotowy i kierowany do Sejmu jeszcze we wrześniu tego roku. 

Stan wyjątkowy wprowadzono w przygranicznym pasie z Białorusią. Obejmuje on łącznie 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *