Marcin Mączyński wiceprezesem Federacji Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether   PERSONALIA

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether nabyła prawa federacji organizacji branżowych. Podpisany został Akt Założycielski RPSiW TUgether, która działać odtąd będzie w formule prawnej federacji, skupiającej 15 czołowych organizacji branżowych, reprezentujących ponad 2 tys. podmiotów z przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce. Wiceprezesem federacji został Marcin Mączyński, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Dzięki nadaniu TUgether formy prawnej, Rada staje się w pełni profesjonalną, ustrukturyzowaną platformą do reprezentacji interesów kilkunastu branż w przestrzeni publicznej. To wspólny, merytoryczny i mocny głos oraz siła argumentów całego sektora odpowiadającego za 1,5-3 proc. PKB. Misją Rady z nową osobowością prawną będzie integracja i systemowe wsparcie sektora MICE, usług hotelarskich, organizatorów wydarzeń rozrywkowo-artystycznych, usług transportowych, czy techniki estradowej. Założenia te będą realizowane poprzez stałe podnoszenie świadomości tego sektora i jego specyfiki zarówno w odbiorze społecznym, jak i w dialogu z instytucjami państwowymi i decydentami. Rada będzie stawiała na działania promocyjne, jak i szkoleniowe. Celem Tugether będzie także systemowa praca nad pozyskiwaniem narzędzi, środków i partnerów, w celu stworzenia rzetelnej mapy pomocy i funduszy, które mogą wesprzeć ten przemysł w procesie odbudowy po pandemii. TUgether będzie też pracować nad wyceną realnej wartości i podkreśleniem roli przemysłu spotkań i wydarzeń w polskiej gospodarce, budowaniem jego innowacyjnego potencjału.  

Wśród 15 organizacji założycielskich federacji znalazły się:

 • Harmony Polish Hotels
 • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP
 • Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP
 • Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT
 • Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych PSTK
 • Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA
 • Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS
 • Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
 • Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej / Klub Agencji Eventowych – KAE SAR
 • Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP
 • Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR
 • Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
 • Stowarzyszenie SITE Polska
 • Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
 • Związek Organizatorów Sportu Masowego ZOSM

Prezesem zarządu federacji został Łukasz Adamowicz, wiceprezesa SOIT, a wiceprezesami federacji:

- Marcin Mączyński / sekretarz generalny IGHP,

- Paula Fanderowska / prezes SKKP,

- Łukasz Klimczak / członek zarządu KAE SAR,

- Mikołaj Ziółkowski / prezes SOIAR

- Paweł Orłowski / członek zarządu PIPT

Członkowie zarządu to:

-  JJ Singh - prezes Zrzeszenia Agentów IATA

- Katarzyna Gadomska - członek zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej SBE

Zgodnie ze statutem pierwsza kadencja zarządu federacji to okres jednego roku, po którym nastąpią wybory na kolejną, pełną dwuletnią kadencję.

Powołana została również Komisja Rewizyjna (również na jednoroczną kadencję), w składzie:

1. Grażyna Grot-Duziak  - prezes SITE Polska

2. Dagmara Chmielewska - prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej SBE

3. Anna Woda - sekretarz generalny Stowarzyszenia Kongresy Konferencje w Polsce SKKP


To ważny krok dla polskiego przemysłu spotkań i wydarzeń. To symboliczne podsumowanie 22 miesięcy pracy wielu osób i organizacji najpierw w TUgether a następnie Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń mówi Łukasz Adamowicz, prezes RPSiW Tugether. Zakładając Federację potwierdzamy decyzje naszych organizacji, aby pandemiczny zryw, który nas zjednoczył, zamienił się w formę trwałą. Nasza federacja jest brakującym ogniwem w debacie publicznej, gdzie przed powstaniem TUgether dobrze reprezentowany był obszar turystyki indywidualnej i hotelarstwa. Nauczyliśmy się w czasie pandemii jak ważna jest dla nas odpowiednia reprezentacja. Przed nami praca przy odbudowie rynku spotkań i wydarzeń, podkreśleniu jego wartości dla klientów i gospodarki, wzmocnieniu organizacji członkowskich, ale także przy tworzeniu struktur powstającej Federacji. Pierwszy Zarząd którego mam zaszczyt zostać Prezesem będzie miał duży wpływ na kształt powstającej organizacji

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń powstała 21 lipca 2020 roku. RPSiW zrzesza uczestników przemysłu spotkań i wydarzeń z sześciu głównych obszarów: Event /organizacja wydarzeń/, Konferencje/Kongres, Incentive Travel /wyjazdy motywacyjne i biznesowe/, Hotele, Rozrywka oraz Branża ślubna wraz z usługami towarzyszącymi. Obecnie na liście mamy 15 organizacji, które połączyły siły na rzecz wspólnych działań w celu wsparcia branży w kryzysie wywołanym pandemią i jej odbudowy, poprzez m.in. mocny głos w dyskursie na szczeblu rządowym oraz budowanie świadomości znaczenia branży wśród państwowych decydentów, uczestników rynku i opinii publicznej. 15 grudnia 2021 rada przekształciła się w Federację Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.


Komentarze

 • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *