Zmiany w zarządzie PHH i nowy prezes Geovity   PERSONALIA

Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Hotelowego wybrała Daniela Puciato na członka zarządu ds. handlowych. Jednocześnie rezygnację z funkcji członka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju złożył Zbigniew Gryglas, który zasiadał w zarządzie PHH od 1 stycznia tego roku.  Z kolei stanowisko prezesa spółki Geovita – jednej ze spółek należących do grupy PHH – objął Paweł Skotarek.

Daniel Puciato to doktor ekonomii (Szkoła Główna Handlowa), nauk o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Jagielloński) oraz doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), a także profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Od marca tego roku jest prezesem Fundacji Banku Ochrony Środowiska, a od początku 2021 r. członkiem Rady ekspertów ds. turystyki przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. W 2016 r. opublikował książkę „Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne”. Jest autorem międzynarodowych publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu: zrównoważonego rozwoju, ekonomiki turystyki, finansów przedsiębiorstwa hotelowego, zarządzania hotelem, w tym zarządzania środowiskowego i zachowań prośrodowiskowych różnych grup interesariuszy hoteli.

Paweł Skotarek jest prawnikiem i przedsiębiorcą, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Executive MBA na Collegium Humanum. Członkiem Rady Krajowej Partii Republikańskiej Adama Bielana, wcześniej związany z był z partią Porozumienie. Był m.in. doradcą ministra nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2018-2019, gdy funkcję tę pełnił Jarosław Gowin, a później starszym konsultantem w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W lutym 2021 r. został usunięty z Porozumienia decyzją sądu koleżeńskiego wraz m.in. ze Zbigniewem Gryglasem. Ostatnio był ekspertem w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W czerwcu Rada Nadzorcza spółki PHH zdecydowała o przedłużeniu o kolejne trzy lata kadencji Gheorghe Mariana Cristescu na stanowisku prezesa spółki Polskiego Holdingu Hotelowego, którą pełni od 2016 r. Wówczas wybrała również ponownie Zbigniewa  Gryglasa na kolejną kadencję i powierzyła mu funkcję członka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju. Nowa kadencja zarządu PHH (jednoosobowej spółki skarbu państwa) rozpocznie się z dzień po odbyciu Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2021


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *