IGHP: Sylwester sprzedaje się lepiej niż Święta   ANALIZY I RAPORTY

Ponad połowa hoteli utrzymała w październiku obłożenie na poziomie przekraczającym 50 proc., a tylko 8 proc. obiektów odnotowało frekwencję poniżej 30 proc. Badanie przeprowadzone przez IGHP pokazało też, że goście chętniej dokonują rezerwacji na czas Sylwestra niż Świąt Bożego Narodzenia.

fot. Adobe Stock

W październiku nastąpił spadek obłożenia w stosunku do września i wyraźnie zmniejszyła się grupa hoteli z obłożeniem przekraczającym 70 proc. oraz zwiększyła z frekwencją mniejszą niż 30 proc. – w obu grupach zmiany o 10 pp. w stosunku do września. Jednocześnie, w większych dysproporcjach niż to miało miejsce we wrześniu, obiekty wypoczynkowe / pozamiejskie zanotowały gorsze wskaźniki od hoteli biznesowych / miejskich.

Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie, 14 proc. nie przekroczyło frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało 64 proc. hoteli, w tym 33 proc. obiektów powyżej 70 proc.

W hotelach miejskich 78 proc. uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Obiektów, które nie przekroczyły obłożenia 30 proc, było 8 proc. W hotelach pozamiejskich tylko 38 proc. obiektów zanotowała frekwencję powyżej 50 proc., a 14 proc. stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.

Zbliżone relacje zanotowały obiekty w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego oraz wypoczynkowego. W hotelach biznesowych 72 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc. Z kolei frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 3 proc. hoteli. W obiektach wypoczynkowych było to odpowiednio 54 proc. z frekwencją powyżej 50 proc. i 13 proc., które uzyskały obłożenie poniżej 30 proc.

Ceny wciąż rosną w wyniku wzrostu kosztów prowadzenia hoteli

Dane dotyczące średniej ceny niezmiennie świadczą o ciągłej tendencji wzrostowej. Odpowiedzi wskazują, że wzrost cen w stosunku do października ubiegłego roku jak i tego sprzed trzech lat odnotowuje zdecydowana większość i jednocześnie tak samo liczna grupa hoteli. W stosunku do roku 2019 na wzrost wskazało 83 proc. obiektów oraz 85 proc. w relacji do października ubiegłego roku. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z wciąż dynamicznie rosnących kosztów towarów i usług, żywności, wynagrodzeń oraz wysokich cen gazu i energii elektrycznej.

Prognozy na nadchodzące tygodnie

Analizując dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejne trzy miesiące, powtarza się pogorszenie prognoz w stosunku do danych z ankiety sprzed miesiąca. Szczególnie dotyczy to bieżącego miesiąca, czyli listopada, którego prognozy są wyraźne słabsze niż to miało miejsce miesiąc temu dla października. A kolejne miesiące po raz kolejny wskazują na niepokojąco niskie obłożenie.

W listopadzie blisko połowa (48 proc.) hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla października było to 35 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada tylko 18 proc. hoteli. W hotelach biznesowych 43 proc. obiektów nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 26 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 48 proc. hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. i 13 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

Kolejny miesiąc, grudzień, to lekka poprawa w stosunku do danych ankietowych sprzed miesiąca, ale nadal 76 proc. hoteli posiada obłożenie poniżej 30 proc., natomiast frekwencję powyżej 50 proc. wskazało tylko 7 proc. obiektów. Styczeń jest zdecydowanie słabszy od grudnia: 91 proc. hoteli z obłożeniem poniżej 30 proc.

Więcej rezerwacji na Sylwestra niż Święta Bożego Narodzenia

Prognozy grudnia i stycznia obejmują okres świąteczny i noworoczny, dlatego w ankiecie IGHP znalazły się pytania o rezerwacje hoteli w tym okresie. Z danych wynika, że, przynajmniej na razie, większym zainteresowaniem gości cieszy się Sylwester niż Święta Bożego Narodzenia.

Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie, 36 proc. posiada aktualnie obłożenie w okresie świątecznym poniżej 30 proc. Do tego należy dodać sporą grupę, bo 33 proc. obiektów, które w ogóle nie sprzedają oferty specjalnej w tych dniach. Hoteli wypełnionych więcej niż w 70 proc. jest tylko 8 proc. Jak należało się spodziewać, hotele biznesowe wypadają w okresie świątecznym zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. Aż 61 proc. nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 29 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych tylko 15 proc. nie sprzedaje oferty, 25 proc. posiada obłożenie poniżej 30 proc., a najliczniejszą grupę, bo blisko połowę (48 proc.), stanowią hotele z frekwencją pomiędzy 30 i 70 proc.

Z kolei w okresie noworocznym, dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie, 37 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc., a 23 proc. obiektów nie sprzedaje oferty w ogóle. Hoteli wypełnionych więcej niż 70 proc. obłożeniem jest 16 proc. Podobnie jak w okresie świątecznym, hotele biznesowe wypadają gorzej niż wypoczynkowe. Połowa nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. posiada 29 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych tylko 4 proc. nie sprzedaje oferty, 29 proc. ma obłożenie poniżej 30 proc., ale jednocześnie dokładnie tyle samo wypełniło się już w 70 proc. lub więcej.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *