Jak efektywnie gospodarować energią cieplną w hotelu?   MATERIAŁ PARTNERA

Jak optymalnie gospodarować energią w budynku hotelowym? Poniżej prezentujemy przegląd najbardziej efektywnych rozwiązań.

Obok kosztów zatrudnienia to właśnie koszty energii stanowią największą pozycję w strukturze kosztowej hoteli. Dlatego optymalizację kosztów hotelu warto rozpocząć już na etapie jego projektowania, kiedy można przeprowadzić analizę opłacalności poszczególnych rozwiązań instalacyjnych.

Główne obszary ograniczenia energii budynku to ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie, sterowanie i inteligentne zarządzanie budynkiem.

  1. Źródło ogrzewania

Hotele coraz częściej sięgają po rozwiązania, które zakładają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Mają one zapewnić dywersyfikację energetyczną, a także niezależność od rosnących cen energii i paliw, a także możliwie niskie koszty utrzymania. Do rozwiązań OZE należą pompy ciepła, których popularność wzrasta z roku na rok, zwłaszcza w sektorze hotelarskim. Z jednej strony to zasługa rosnącej konkurencji na rynku pomp ciepła, niższych cen urządzeń a także rosnącej świadomości ekologicznej wśród hotelarzy.

Pompy ciepła są szczególnie efektywne, kiedy mają służyć do wytwarzania niskotemperaturowego czynnika grzewczego, co skłania projektantów do realizacji w obiekcie ogrzewania płaszczyznowego (np. podłogowego, klimakonwektorowego etc.), zaprojektowaniu niskotemperaturowych grzejników oraz nagrzewnic wentylacyjnych przystosowanych do tej temperatury czynnika. Pracują też efektywnie jako hybrydowe źródło ciepła np. w okresie letnim czy przejściowym do przygotowania ciepłej wody użytkowej czy ciepła technologicznego.

Dokonując wyboru systemu grzewczego, po pierwsze projektant powinien wykonać charakterystykę energetyczną budynku oraz oszacować potrzeby cieplne wynikające z zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, mocy grzewczej potrzebnej do celów technologicznych tj. zasilania kurtyn powietrznych z wymiennikami wodnymi, technologii basenowej, nagrzewnic wodnych w centralach itd. Dysponując tego typu danymi, architekci wraz z projektantami branżowymi mogą podjąć decyzję o wyborze źródła ciepła wraz z gabarytami kotłowni.

  1. Układy hybrydowe - kiedy na nie postawić?

Na rynku znajdziemy zarówno pompy ciepła powietrzne, jak i gruntowe - które można wykorzystać na etapie projektowania kotłowni hotelowej. Pompy gruntowe mają tę zaletę, że zachowują stabilną moc grzewczą przez cały rok. Wymagają jednak wyższych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją odwiertów pionowych lub wymiennika poziomego. Niestety przestrzeń pod odwierty gruntowe często jest ograniczona ze względu na zagospodarowanie terenu, zagęszczoną kubaturę obiektów towarzyszących, drogi dojazdowe czy pożarowe itd.

Należy jednak pamiętać, że pompy powietrzne w okresie zimowym mają niższą sprawność grzewczą - z tego względu ich pracę wspomagają wbudowane grzałki elektryczne. Aby zachować stabilną moc, pracują one w w układach kaskadowych lub hybrydowych - dzięki czemu w okresie zimowym mogą dostarczać odpowiednią moc grzewczą dla budynku hotelowego.

Dlatego optymalnym rozwiązaniem dla inwestora jest wybór hybrydy grzewczej, złożonej z układu gazowego i elektrycznego, wykorzystując korzyści, jakie daje połączenie gazu i prądu w celu uzyskania najwyższej wydajności i maksymalnych oszczędności energii. Jako przykład takiego rozwiązania może posłużyć układ dwururowy złożony z gazowej nadrzędnej jednostki pompy ciepła GHP 20GES3E5 o wydajności grzewczej 63,0 kW wraz z elektryczną podrzędną jednostką pompy ciepła U-10MES2E8 mocy 31,5 kW. Zaletą takiej hybrydy jest możliwość modulowania trybami pracy (tryb oszczędny, wydajny, priorytet GHP, priorytet EHP). Układ ten wykorzystuje ciepło odpadowe z silnika do produkcji ciepłej wody użytkowej – nawet do 26,2 kW (do 65°C). Nad optymalnym punktem pracy czuwa inteligentny sterownik CZ-256ESMC3, dostosowujący pracę hybrydy odpowiednio do:

  • Ceny jednostkowej energii
  • Zapotrzebowania na moc elektryczną
  • Obciążenia układu klimatyzacji

Podstawowy układ hybrydowy GHP/EHP osiąga moc rzędu ok. 100 kW i pracuje w trybie priorytetu CWU z wodnym wymiennikiem ciepła. Ma on możliwość podłączenia 48 jednostek wewnętrznych VRF, w przypadku dołożenia dodatkowych agregatów liczba ta proporcjonalnie rośnie.

Kotłownia hybrydowa GHP/EHP to system, który gwarantuje spełnienie wskaźnika energii pierwotnej EP, wymaganego dla wszystkich nowoprojektowanych budynków, zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kotłownia hybrydowa zajmuje zdecydowanie mniej miejsca od konwencjonalnej kotłowni gazowej, podnosi prestiż ekologiczny budynku oraz jego bezpieczeństwo energetyczne (np. w przypadku awarii jednego źródła ciepła).

  1. Chłodzenie hotelu w systemie VRF

Dostępne na dzisiejszym rynku systemy VRF to urządzenia o wysokiej efektywności energetycznej, niezawodne, ciche a przede wszystkim estetyczne – a bogata oferta jednostek wewnętrznych pozwala na dopasowanie ich do designu wnętrza.

Podstawą doboru systemu klimatyzacji VRF dla hotelu jest wymagana moc chłodnicza, która jest wypadkową wszystkich zysków ciepła jakie mogą wystąpić w krótkim czasie. Chodzi tu głównie o zyski pochodzące od powierzchni przeszklonych, ludzi czy oświetlenia. Jeśli planujemy wykorzystanie VRF w salach konferencyjnych – warto zastanowić się czy będzie ona używana także w okresie zimowym do ogrzewania tych pomieszczeń.

W zależności od zapotrzebowania na moc chłodniczą, w ofercie producenta Panasonic znajdziemy układy VRF Mini ECOi serii LZ2 z czynnikiem R32, odpowiednie do potrzeb niewielkich obiektów komercyjnych. Szeroka gama jednostek zewnętrznych o mocy od 12 kW do 28 kW jest dostosowana do pracy nawet w ekstremalnych temperaturach zewnętrznych, do -20°C w trybie ogrzewania i do 52°C w trybie chłodzenia. Jednostki VRF Mini ECOi serii LZ2 wykorzystują przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32, redukując całkowitą ilość jego zużycia o co najmniej 20%, co skutkuje obniżeniem współczynnika GWP o 75%.

Duże moce dostępne są z kolei w serii ECOi EX, która wyróżnia się wysoką efektywnością nawet podczas pracy w skrajnych temperaturach otoczenia. Mogą pracować ze 100% wydajnością przy 43°C, osiągając przy tym wysoką sprawność chłodzenia w temperaturze. Jednostki te występują w wariancie dwu -lub trzy-rurowym (te drugie mogą chłodzić i grzać jednocześnie).

Taki układ zapewnia niższe koszty energii i elastyczność eksploatacji dzięki zastosowaniu we wszystkich modelach sprężarek inwerterowych z niezależną regulacją. Pojedyncze jednostki ECOi EX o mocy nawet do 56,0 kW posiadają także większy wymiennik ciepła z 3-warstwową powierzchnią roboczą, która usprawnia przekazywanie ciepła, oraz nowo zaprojektowaną, zakrzywioną i lejowatą sekcję wylotu powietrza o lepszej aerodynamice. Trzystopniowa konstrukcja układu odzysku oleju pozwala zminimalizować częstotliwość wymuszonego odzysku oleju, zapewniając niższe koszty energii bez uszczerbku dla komfortu. Jednostki 2-rurowe ECOi EX umożliwiają zbudowanie pojedynczego systemu o mocy nawet 224,0 kW.

Aspektem, o którym należy pamiętać, jest też bezpieczeństwo pracy systemu VRF, który informuje o możliwości potencjalnego wycieku czynnika z instalacji. W przypadku ww. systemów do zastosowania jest układ odpompowywania Panasonic, który spełnia wymagania normy BS-EN 378 dotyczącej bezpieczeństwa użytkowników budynków. Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie dla pokoi hotelowych.

System VRF daje możliwość zastosowania pełnego asortymentu jednostek wewnętrznych w rozwiązaniu producenta Panasonic. Znajdziemy w nim urządzenie pasujące do praktycznie każdego zastosowania. Wszystkie jednostki posiadają czujnik temperatury powietrza wlotowego i charakteryzują się cichą pracą, która zapewnia maksimum komfortu gościom hotelowym zarówno w apartamentach, sali konferencyjnej jak i w strefie lobby.

  1. Sterowanie systemami chłodniczymi

Rozwój technologii w segmencie branży chłodniczej i grzewczej jest bardzo dynamiczny - przyczynia się do nieustannej poprawy parametrów użytkowych, z dużym naciskiem na efektywność energetyczną. Systemy VRF zarówno Mini ECOi, jak i ECOi EX cechuje wysoka efektywnoś

energetyczna, zwłaszcza przy częściowym obciążeniu chłodniczym.

Systemy bezpośredniego odparowania mają dodatkową, niezwykle istotną zaletę z punktu widzenia inwestora branży hotelarskiej – umożliwiają zaawansowaną regulację i zarządzanie za pomocą uniwersalnych systemów sterowania. Chodzi tutaj o integrację systemów freonowych z dowolnym systemem sterowania hotelu - istniejącym lub planowanym do wdrożenia. Integracja ta jest możliwa z protokołami KNX, Modbus, LonWorks czy BACnet - dając hotelarzowi pełne, dwukierunkowe monitorowanie i sterowanie wszystkimi parametrami jednostek. Możliwości sterowania jest wiele, od prostych sterowników obsługiwanych przez użytkownika po zdalne sterowanie całym układem poprzez panel dotykowy, serwer www, kontrolę zużycia energii, kontrolę czy sterowanie przy użyciu smartfona lub komputera.

Praca systemów VRF Panasonic kontrolowana jest za pośrednictwem szerokiej gamy dostępnych w ofercie inteligentnych sterowników. W zakresie rozwiązań hotelowych na uwagę zasługuje system sterowania VRF Smart Connectivity+ zaprojektowany przy współpracy z firmą Schneider Electric. Pokojowy regulator temperatury SE8000 może zbierać dane ze ściennego lub sufitowego czujnika temperatury, czujnika okiennego czy drzwiowego i czujnika CO2, pozwalając na uzyskanie precyzyjnej i optymalnej kosztowo temperatury w całym obiekcie hotelowym. Czujniki wykrywają obecność osób w pomieszczeniu, a także otwarcie i zamknięcie drzwi i okien, dzięki czemu automatycznie zarządza się energią, tworząc najbardziej komfortowe warunki w pomieszczeniach. Wszystkie czujniki komunikują się z przypisanym sobie regulatorem drogą radiową ZigBee® Pro. Brak przewodów w tym wypadku oznacza większą swobodę wykonywania instalacji.

Dzięki SE8000 podłączenie do systemu BEMS jest niezwykle proste. Co więcej, wystarczy sterownik zdalny, by móc korzystać z rozwiązania niezależnie, bez podłączania go do systemu BEMS. Pozwala to na obniżenie obciążenia integratorów systemów, jednocześnie zmniejszając koszty.

Elastyczne opcje sterowania pozwalają na dostosowanie rozwiązania do różnych zastosowań i cech budynku, bez względu na to czy dotyczy to hotelu z przełącznikiem karty hotelowej lub bez niego. Funkcja automatycznego wykrywania obecności zapewnia optymalną klimatyzację powietrza w pokoju z wykorzystaniem przełącznika karty hotelowej lub bez niego, najnowszy model przewiduje skoordynowane sterowanie klimatyzatorami i innymi urządzeniami za pomocą standardowej karty hotelowej. Zwiększenie liczby możliwych do podłączenia urządzeń pozwala na indywidualne dostosowanie ustawień dla każdego pokoju hotelowego.

Automatyczne sterowanie zapewnia optymalną eksploatację urządzeń podczas nieobecności gości lub przy otwartych oknach. Przyczynia się to do znacznego obniżenia kosztów operacyjnych w skali całego budynku usług hotelarskich.

Zdj. główne: https://stock.adobe.com/pl/images/interior-of-a-hotel-lobby-with-reception-desks-with-transparent-covid-plexiglass-lexan-clear-sneeze-guards/374284006?prev_url=detail


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

2 komentarze do “Jak efektywnie gospodarować energią cieplną w hotelu?

  1. Zawsze w przypadku oszczędności na ogrzewaniu, warto rozważyć wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła. Lecz instalacja na budynkach „dużych” jakimi są hotele / pensjonaty, z reguły jest skomplikowana i wiąże się z zastosowaniem więcej niż jednej jednostki (rekuperatora).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *