PHH odpowiada w sprawie uchodźców   SOLIDARNI Z UKRAINĄ

W ostatnich dniach ogólnopolskie media obiegła informacja o tym, że Ukraińcy, którzy znaleźli zakwaterowanie w hotelu Ikar zaraz po wybuchu wojny, muszą się wyprowadzić w związku z planowanym remontem, co spotkało się z ich sprzeciwem (więcej pisaliśmy o tym TUTAJ). Katarzyna Kretkowska, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Polityki Migracyjnej i Integracyjnej skierowała zapytanie w tej sprawie do Polskiego Holdingu Hotelowego, który wystosował odpowiedź którą cytujemy poniżej.


Szanowna Pani Poseł,

w odpowiedzi na Pani pismo, z dnia 15.11.2022 r. informuję, że Grupa Polski Holding Hotelowy zawsze była i jest wrażliwa na potrzeby innych, w tym zwłaszcza wszystkich osób z Ukrainy, które uciekając przed wojną przybyły do naszego kraju. Od początku wybuchu wojny udostępniliśmy nasze hotele i obiekty dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Do tej pory udostępniliśmy już ponad 250 tys. noclegów dla osób z Ukrainy. Obecnie Ukraińcy przebywają w 11 naszych obiektach w różnych częściach Polski, w tym m. in. w Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Międzyzdrojach, Łodzi, Krakowie czy Katowicach.

Od 24 lutego br. zaangażowaliśmy się w szereg działań pomocowych dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Oprócz udostępnienia miejsc w naszych obiektach, zorganizowaliśmy ogólnopolskie Śniadanie Wielkanocne, w którym wzięło udział 20 tys. Ukraińców. Współorganizowaliśmy transport 15 tirów do obwodu lwowskiego na Ukrainę z łóżkami polowymi, materacami, pościelą, meblami kuchennymi i domowymi oraz sprzętem AGD. Kolejny transport, tym razem z meblami z naszych hoteli, planowany jest do sanatorium w obwodzie lwowskim, gdzie zostaną zorganizowane mieszkania dla przesiedleńców.

Podobnie Hotel Ikar w Poznaniu, należący do Grupy PHH, od początku wybuchu wojny ruszył z pomocą dla Ukraińców i docelowo znalazło w nim schronienie 250 osób z Ukrainy. Pracownicy hotelu Ikar zawsze byli i są wrażliwi na krzywdę i potrzeby innych. W trakcie pandemii, w okresie od kwietnia 2020 r. do lipca 2021 r., w hotelu funkcjonowało izolatorium. Następnie, we wrześniu 2021 r. hotel przyjął ponad 100 uchodźców z Afganistanu, którzy przebywali tam do grudnia 2021 r. Od lutego br. nieprzerwanie przebywają w nim Ukraińcy.

W tym miejscu chcę również zwrócić uwagę na bardzo ważne fakty, o których praktycznie nikt nie mówi, że Pracownicy hotelu Ikar na czele z Panią Dyrektor hotelu Magdaleną Jóźwiak od początku byli w pełni zaangażowani w pomoc osobom z Ukrainy. Nasi pracownicy robili i nadal robią wszystko, aby pobyt naszych gości z Ukrainy był jak najbardziej komfortowy, aby zapomnieli o wojnie i zaznali jak najwięcej „normalnego życia”. Często pomoc ze strony personelu hotelu wykracza poza zakres ich obowiązków. Dla przykładu warto chociażby wspomnieć o Dniu Kobiet zorganizowanym z prywatnych środków kobiet zatrudnionych w Ikarze – drobne upominki (kosmetyki i słodycze) dla ukraińskich kobiet, czekolady dla dzieci na Dzień Dziecka, zakup „wyprawki” dla noworodka urodzonego w czasie pobytu w Ikarze. Niejednokrotnie nasi pracownicy pomagali przy umawianiu wizyt u lekarzy specjalistów i w organizacji transportu medycznego dla potrzebujących. Reagowali na wszystkie dodatkowe potrzeby i prośby: dostawianie biurek do pokoi dla dzieci do odrabiania lekcji, przyznawanie dodatkowego pokoju dla rodziny, dodatkowe sprzątanie czy zmiana pościeli. Byli pomocni w załatwianiu innych, codziennych, życiowych spraw. Dodatkowo, trzy panie z Ukrainy, przybywające w naszym hotelu, zostały zatrudnione w Ikarze jako pomoc kuchenna i pracują u nas do dziś.

Ponadto należy podkreślić, że Ukraińcy przebywający w hotelu Ikar od początku swojego pobytu do dzisiaj włącznie nie ponoszą żadnych opłat. Cały pobyt osób z Ukrainy przebywających w hotelu Ikar w Poznaniu jest regulowany na podstawie umowy między PHH Hotele – spółką należącą do Grupy Polski Holding Hotelowy a Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim. Hotel zapewnia wszystkim osobom z Ukrainy bezpłatnie: zakwaterowanie, wyżywienie (trzy posiłki dziennie), sprzątanie, zmianę pościeli i ręczników, korzystanie z mediów, korzystanie z parkingu (przynajmniej 7 rodzin posiada ten środek transportu), pobyt zwierząt. Hotel również bezpłatnie udostępnia salę na aktywności organizowane przez wolontariuszy i inne organizacje – np. joga, zajęcia plastyczne dla dzieci, czytanie bajek, zajęcia z hip-hopu itp., a także bezpłatnie udostępnia salę na spotkania z psychologiem i do nauki dla dzieci.

Zatem z całą stanowczością należy podkreślić, że nie jest prawdą, jak przytoczyła Pani
w przesłanym do nas piśmie, iż „uchodźcy potwierdzają, że opłacają i są w stanie dalej opłacać hotel”. Należy również stanowczo powiedzieć, że z naszej strony nikt nigdy nie przekazywał informacji, iż osoby z Ukrainy będą mogły pozostać w naszym hotelu do zakończenia wojny. Powielanie tej nieprawdziwej informacji zarówno w mediach, jak również przytaczanie jej w Pani piśmie, służy tylko i wyłącznie dezinformacji.

Pragnę również zwrócić uwagę na fakt, iż podsycanie nastrojów wśród mieszkańców naszego hotelu zarówno przez różne grupy aktywistyczne, jak również niektórych polityków doprowadziło do wielu nieprzyjemnych sytuacji, w tym również nieodpowiednich zachowań skierowanych w stronę naszych pracowników. Jest to tym bardziej przykre dla naszego personelu, który – jak już wspominałem – od początku całym sercem zaangażował się w jak najlepsze przyjęcie i pobyt osób z Ukrainy w naszym hotelu. Nasi pracownicy, mimo tych sytuacji, cały czas traktują naszych gości z Ukrainy z życzliwością i szacunkiem. Proszę zatem w całej tej sprawie wziąć nie tylko pod uwagę wrażliwość obywateli Ukrainy, ale również wrażliwość obywateli Polski, którzy pracują w naszym hotelu i nie zasługują na niegodziwe traktowanie.

Dla lepszego wyjaśnienia sytuacji dotyczącej niezbędnej modernizacji hotelu w Poznaniu zaznaczę, że remont hotelu Ikar w Poznaniu planowany był już od 2019 r. Niestety, na skutek najpierw wybuchu pandemii, a później globalnych wydarzeń na świecie i związane z tym przyjmowanie do naszego hotelu kolejnych grup osób z Afganistanu i Ukrainy, dochodziło do przesunięcia rozpoczęcia prac remontowych. Za każdym razem tak długo, jak tylko było to możliwe, odsuwaliśmy rozpoczęcie remontu. O konieczności przeprowadzenia prac remontowych poinformowaliśmy Wielkopolski Urząd Wojewódzki w połowie października br., jak również zaproponowaliśmy inne lokalizacje w naszych obiektach dla gości z Ukrainy przebywających w Ikarze. Nikt jednak nie zdecydował się na pobyt w naszych obiektach w innych lokalizacjach niż Poznań.

W tym momencie nie możemy już dłużej przesuwać terminu rozpoczęcia prac modernizacyjnych. Wynika to nie tylko z podpisanych umów i zaciągniętych zobowiązań, ale również z faktu, iż budynek wymaga dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych, które zmieniały się na przestrzeni lat. Na dzisiaj obiekt jest bezpieczny w użytkowaniu, natomiast konieczna jest jego modernizacja z uwagi na wydane postanowienia organów administracyjnych zobowiązujących właściciela do utrzymania obiektu i jego infrastruktury w należytym stanie. Zatem przesunięcie remontu o kolejne pół roku nie jest możliwe z uwagi na konieczność dostosowania budynku do obowiązujących przepisów pożarowych i postanowień wynikających z decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Dalsze odkładanie prac remontowych doprowadzi do degradacji tkanki budynku, a co za tym idzie narazi na niebezpieczeństwo mieszkających w nim gości.

Przesunięcie remontu o pół roku – o które apeluje Pani w piśmie – z jednej strony spowoduje niewykonanie przez Grupę PHH ciążących zobowiązań umownych, narażając nas tym samym na odpowiedzialność odszkodowawczą, z drugiej zaś strony dalsze przesuwanie pilnego remontu, wynikającego z konieczności dostosowania stanu technicznego budynku do aktualnych wymogów, może stworzyć realne zagrożenie nie tylko dla naszych gości z Ukrainy, ale również dla naszych pracowników. To jest ostatni moment, kiedy musimy rozpocząć remont hotelu z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa nas wszystkich.

W związku z powyższym apeluję do Pani Poseł o odpowiedzialne i pełne empatii podejście do zaistniałej sytuacji i w miejsce kontestowania zapadłej decyzji, wykorzystanie autorytetu pełnionej funkcji, by udzielić wsparcia naszym gościom z Ukrainy poprzez wytonowanie emocji, dialog i pomoc w odnalezieniu w nowym miejscu pobytu.

Z poważaniem

                                                                                   Gheorghe Marian Cristescu

                                                                                   Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *