Orbis sprzedał działalność serwisową za ponad 1,2 mld zł   TRANSAKCJE

Orbis zawarł z Accor umowę sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) prowadzonej bezpośrednio przez Orbis w Polsce, oraz pośrednio przez jego poszczególne spółki zależne na Węgrzech, w Rumunii, Czechach i na Litwie. Strony ustaliły, iż łączna cena sprzedaży działalności serwisowej wyniesie 1 218 360 tys. zł netto.

O sprzedaży części serwisowej francuskiemu inwestorowi Orbis mówił już od maja. Spółka zdecydowała, że dokona podziału przedsiębiorstwa na dwie linie biznesowe – tzw. „lekką” i „ciężką”. Zarząd tłumaczył wówczas, że decyzja ta została podjęta z uwagi na szybki rozwój w strukturze hoteli Orbis tzw. „lekkich aktywów”, czyli hoteli dołączanych poprzez zawieranie umów o zarządzanie i franczyzy, które stanowią już niemal 50 proc. całej sieci.                        

"Dla przypomnienia, 24 czerwca 2019 r. spółka poinformowała [...] o otrzymaniu opinii przygotowanej przez Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w której stwierdzono, że cena 1 218 360 000 zł za zbycie na rzecz Accor S.A. działalności serwisowej mieści się w zakresie godziwej wartości rynkowej" - podano w komunikacie.

Częścią transakcji będzie zbycie bezpośrednio przez Orbis zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Departamentu Usług i prowadzonej za jego pośrednictwem działalności serwisowej w Polsce, za cenę wynoszącą 579,62 mln zł, podano także.

"Umowa ma charakter zobowiązujący, w której strony ustaliły, że zamierzają zawrzeć umowy rozporządzające i dokonać przeniesienia Departamentu Usług oraz działalności serwisowej w innych krajach, na rzecz nabywców, w dniu 31 października 2019 r., po uprzednim spełnieniu wszystkich warunków, w tym uzyskaniu odpowiednich interpretacji podatkowych w Polsce i na Węgrzech oraz wyrażeniu zgody akcjonariuszy emitenta na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Departamentu Usług. W celu uzyskania zgody akcjonariuszy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa emitenta, zarząd emitenta planuje zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, którego porządek obrad będzie przewidywał podjęcie [...] uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa emitenta".

Celem sprzedaży Departamentu Usług i działalności serwisowej w innych krajach jest umożliwienie Orbisowi skoncentrowania strategii i działalności operacyjnej na części nieruchomościowej, która jest z powodzeniem rozwijana poprzez różne procesy inwestycyjne: rozwój organiczny, nabywanie i modernizacje istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów, co stanowi podstawę rozwoju działalności hotelarskiej, przypomniano.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *